Przewodnik po edukacji domowej – pytania i odpowiedzi

Przewodnik po edukacji domowej – pytania i odpowiedzi

Witajcie w naszym nowym artykule, poświęconym pytaniom rodziców nt.edukacji domowej! Dziękujemy za wasze pytania, które zgromadziliśmy na naszym Facebookowym profilu. Wasza ciekawość i zaangażowanie są dla nas źródłem inspiracji, dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na najważniejsze z nich w tym artykule.

Zanurzymy się w tematach, które wywołały u Was największe zainteresowanie. Niech ten artykuł stanie się dla Was przewodnikiem w rozwoju edukacji domowej, a także zachętą do kontynuowania rozmowy na temat tego wyjątkowego aspektu rodzicielskiej roli. 

 

Jakie są koszty edukacji domowej?
Edukacja Domowa jest bezpłatna dla każdego. Koszty mogą się jednak pojawić w niektórych szkołach ze względu na ich ofertę edukacyjną.

 

Jak wygląda nauka w edukacji domowej? Ile czasu średnio dzieci spędzają na nauce?

Edukacja domowa charakteryzuje się unikalnym podejściem do nauki, które uwzględnia potrzeby i możliwości każdego dziecka. Daje możliwość dostosowania metod, narzędzi i tempa nauczania.

Nauczanie domowe skupia się na tym, aby proces nauki był nie tylko skuteczny, ale także angażujący i dostosowany do indywidualnych zdolności każdego ucznia. W związku z tym czas spędzony na nauce może znacząco się różnić w zależności od metody nauczania, wieku i predyspozycji ucznia oraz preferencji rodziny. Rodzice, którzy wybierają edukację domową, mają swobodę kształtowania planu zajęć i dostosowywania go do bieżących potrzeb dziecka.

W zależności od klasy i wieku ucznia czas poświęcony nauce może się znacznie różnić. Młodsze dzieci często uczą się poprzez zabawę i eksplorację, co może oznaczać krótsze okresy intensywnej nauki z przerwami na odpoczynek i kreatywne aktywności. Starsze dzieci i młodzież mogą już pracować w sposób bardziej skoncentrowany. Co istotne, edukacja domowa uczy samodzielności w nauce. Oznacza to, że z czasem dziecko przechodzi na samokształcenie i coraz rzadziej potrzebuje pomocy rodziców.

Jednym z kluczowych elementów edukacji domowej jest elastyczność. Dzieci mają szansę nauki w sposób dostosowany do swoich naturalnych rytmów i zdolności. Możliwość indywidualnego podejścia pozwala na szybsze przyswajanie wiedzy tam, gdzie dziecko jest mocne, a także na poświęcenie dodatkowego czasu na obszary, które wymagają większej uwagi.

Warto również podkreślić, że edukacja domowa jest asynchroniczna. Oznacza to, że nie ma sztywnych godzin lekcyjnych, co pozwala na swobodne organizowanie czasu i dopasowywanie nauki do innych aktywności czy zainteresowań dziecka. Ta elastyczność jest niezwykle korzystna dla ucznia i pozwala na optymalne wykorzystanie czasu nauki.

 

Czy aby przejść na edukację domową potrzebujemy orzeczenia o kształceniu specjalnym lub opinii z publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej?
Opinia z publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej nie jest wymagana od 1 lipca 2021 roku. 

Jeśli chodzi o orzeczenie o kształceniu specjalnym to jest ono potrzebne wyłącznie, jeśli dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne. Rodzice dzieci posiadających orzeczenie powinni dostarczyć je dyrektorowi, aby w ten sposób szkoła mogła dostosować egzaminy do potrzeb dziecka. Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym i znacznym nie muszą zdawać egzaminów. 


Czy w edukacji domowej w jednym roku szkolnym można zdać dwie klasy?
Jest to możliwe, jednak dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję. Do obowiązku rodzica, który chciałby, aby jego dziecko zaliczyło dwie klasy w jednym roku szkolnym należy dostarczenie odpowiedniego wniosku do szkoły w wybranym terminie przez daną placówkę. Wniosek o zgodę zazwyczaj jest rozpatrywany indywidualnie po przeprowadzeniu analizy umiejętności ucznia, porozumienia z rodzicami. 

 

W jaki sposób realizuje się praktyki zawodowe w szkołach branżowych i technikach w trybie edukacji domowej?
Praktyki zawodowe w trybie edukacji domowej realizuje się przez szkołę, do której uczeń jest zapisany. Zwykle powinno to być ustalane z dyrektorem danej placówki. Praktyki uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą odbywają się na tych samych zasadach, co uczniowie stacjonarni. 

 

Co w przypadku, gdy dziecko nie zda egzaminów końcowych?
Po niezdanym egzaminie końcowym dziecku przysługuje możliwość podejścia do poprawki z 2 przedmiotów. Jeśli jednak ich też nie uda mu się zdać, to musi wrócić do edukacji stacjonarnej. Jeśli uczeń zaliczył egzamin, ale nie jest usatysfakcjonowany z wyniku, to nie ma możliwości poprawienia. 

 

Jak przejść na edukację domową z dzieckiem w wieku 6 lat?
Przejście na ED w zerówce wygląda identycznie jak na późniejszych etapach nauczania. Po zapisie do szkoły rodzic składa wniosek do dyrektora placówki o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji przez dyrektora dziecko może swobodnie przejść na ED.

Zanim zacznie się nauka dyrektor musi zapoznać rodziców z podstawą programową, która jest wymagana. Natomiast narzędzia do nauki i metody uczenia rodzice mogą wybierać według własnych preferencji i potrzeb dziecka. Pomocne mogą się okazać interaktywne platformy, także te dostępne za darmo. Warto jednak pamiętać, że nauka w zerówce może się opierać na zabawie i odkrywaniu pasji dziecka.

W edukacji domowej na zakończenie zerówki nie ma egzaminu końcowego. Dzieci otrzymują natomiast dyplom ukończenia zerówki. W przypadku ED nie jest wydawana informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Należy jednak pamiętać, że dokument ten nie jest wymagany do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.

 

Jakie kursy bądź szkolenia mogłyby być wspierające, aby nauka przez zabawę mogła być jak najbardziej wartościowa?
Nauka przez zabawę może być wzmocniona poprzez kursy i szkolenia z dziedzin, takich jak: edukacja kreatywna, pedagogika zabawy, psychologia rozwoju dzieci, animacja edukacyjna czy też projektowanie gier edukacyjnych. Na naszym blogu istnieje wiele artykułów, które przybliżają różne ciekawe sposoby na naukę.
Nauka przez zabawę – 3 niezawodne sposoby  

6 najpopularniejszych metod nauki czytania 

Jak produktywnie i kreatywnie spędzać czas z dzieckiem 

 

Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy wyczerpująco na Wasze najważniejsze pytania. Pamiętajcie także, że jeśli nie znacie odpowiedzi na jakiś temat związany z edukacją domową, to możecie zwrócić się z tym do naszego zespołu. Chętnie udzielimy Wam pomocy przy znalezieniu odpowiedzi. Wspólnie tworzymy społeczność, która czerpie z bogactwa elastyczności i indywidualnego podejścia do nauki.


Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!