Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Drodzy Rodzice!

Jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoim dzieckiem, jesteśmy tu, byście mogli zrozumieć proces aplikacji o ten tryb. Poniżej pobierzecie nie

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza)

  • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

  • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

  • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

  • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

Aby ułatwić to zadanie wszystkim rodzicom, poprosiliśmy naszą zaprzyjaźnioną kancelarię prawną o przygotowanie przykładowych dokumentów aplikacyjnych.
Udostępnione powyżej wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2023 roku (w szczególności odpowiadają one przepisom ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Jednocześnie zaznaczamy, że są to dokumenty przykładowe, a każda szkoła może stosować własne wzory dokumentów związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz uzyskaniem zezwolenia na edukację domową.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl