Dokumenty aplikacyjne

Drodzy Rodzice!

Jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoim dzieckiem, waszym kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do szkoły.

Aby ułatwić to zadanie wszystkim rodzicom, poprosiliśmy naszą zaprzyjaźnioną kancelarię prawną o przygotowanie przykładowych dokumentów aplikacyjnych.

Udostępnione niżej wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2017 roku (w szczególności odpowiadają one przepisom ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Jednocześnie zaznaczamy, że są to dokumenty przykładowe, a każda szkoła może stosować własne wzory dokumentów związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz uzyskaniem zezwolenia na edukację domową.

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:
Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl