Abstrakt Raportu

Raport “Nowa jakość czy patologia? Edukacja domowa w Polsce – raport Fundacji Edukacji Domowej” przedstawia analizę liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny w trybie edukacji domowej. Został opracowany na podstawie statystyk sporządzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla Fundacji Edukacji Domowej. Skoncentrowano się na dynamicznym wzroście liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą oraz zmianach w rozporządzeniu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2023r. 

Główne wyniki wskazują na znaczący wzrost liczby uczniów edukacji domowej z roku na rok. W 2021 r. było ich 19 947, w 2022 r. 31 770, a w 2023 r. liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą wzrosła do 42 329, co w analizowanym okresie stanowi wzrost o ponad 112%.

Pandemia, zmiany prawne, rosnące niezadowolenie z edukacji w systemie lekcyjno-klasowym, świadomość rodziców i uczniów, zmieniające się potrzeby uczniów w związku z rozwojem technologicznym, zwiększone zapotrzebowanie na różnorodne możliwości edukacyjne, powstające nowe szkoły przyjazne edukacji domowej — to tylko powierzchowny opis czynników wpływających na  tendencję wzrostową liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

POBIERZ RAPORT

Liczba uczniów ED w latach 2021-2023

Liczba uczniów w edukacji domowej w ostatnich latach znacznie wzrosła. W 2021 roku wyniosła ona 19 947 dzieci i młodzieży, w 2022 — 31 770, a w 2023 — 42 329.

Pobierz infografikę

Liczba uczniów w edukacji domowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2021-2023.

Wzrost liczby uczniów w edukacji domowej jest coraz bardziej dynamiczny. Największa zmiana widoczna jest w szkołąch ponadpodstawowych — przyrost aż o 369% w ciągu trzech lat.

Pobierz infografikę

Udział procentowy uczniów w edukacji domowej w szkołach ponadpodstawowych w stosunku do całości.

Udział procentowy uczniów w szkołach ponadpodstawowych w stosunku do całości w 2021 roku mieścił się w granicach 20,6%, natomiast w 2023 było to już 45,4%.

Pobierz infografikę

Liczba uczniów w edukacji domowej w poszczególnych województwach w 2023 r.

W 2023 roku najwięcej uczniów zapisanych było do szkół na terenie województwa mazowieckiego (21 687), wielkopolskiego (4 828), i śląskiego (4 721). Najmniejszą liczbę odnotowano w województwie opolskim (197), lubuskim (154) i świętokrzyskim (87).

Pobierz infografikę

Liczba uczniów w edukacji domowej w poszczególnych województwa w 2021 vs 2023 roku.

Największy wzrost liczby uczniów w edukacji domowej odnotowało województwo mazowieckie (16 296), wielkopolskie (3 030) oraz śląskie (2 337), natomiast największy spadek zaobserwowano w województwie świętokrzyskim (899), łódzkim (352) i lubelskim (242).

Pobierz infografikę