Blog

Podsumowanie spotkania społeczności edukacji domowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Podsumowanie spotkania społeczności edukacji domowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej z Ministrą Izabelą Ziętką, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2024 roku.

Uczestnicy

Ministerstwo Edukacji:

Ministra Izabela Ziętka, pełniąca funkcję Podsekretarza Stanu,
Dyrektor generalny Robert Bartold.

Zaproszeni Goście:

Marianna Kłosińska,
Mariusz Dzieciątko,
Barbara Jędrusiak,
Michał Cieśla,
Alina Czyżewska,
Marcin Perfuński,
Agnieszka Olszewska,
Radosław Rataj,
Piotr Mikołajczyk,
Anna Łącka,
Gabriela Letnovska,
Wioletta Michajłów Morek.

Najważniejsze punkty spotkania:

Gabriela Letnovska z Fundacji Edukacji Domowej podkreśliła istotę konsultacji, wsparcia prawnego i psychologicznego dla rodzin związanych z edukacją domową.

Barbara Jędrusiak ze Szkoły w Chmurze informowała o deficycie budżetowym związanym z brakiem równowagi między kosztami a dotacją oświatową. Zawnioskowała o sprawiedliwe, niedyskryminujące naliczanie dotacji dla wszystkich uczniów, niezależnie od ilości dzieci w szkołach. Wskazała jak kluczowe jest przywrócenie zasad naliczania dotacji sprzed zmian wprowadzonych przez poprzedniego Ministra tj. do poziomu 0,8 dla wszystkich uczniów.

Agnieszka Olszewska poruszyła kwestię potrzeby alternatywnych form edukacji, szczególnie dla uczniów z ograniczeniami komunikacyjnymi, oraz podkreśliła stały kontakt z rodzicami. Przedstawiła dorobek placówek, którym przewodniczy i swoich podopiecznych.

Alina Czyżewska zwróciła uwagę na kształtowanie społeczeństwa przez szkołę oraz potrzebę równego finansowania dzieci z edukacji domowej i tradycyjnych szkół.

Marianna Kłosińska z Fundacji Bullerbyn przedstawiła różnorodność form edukacyjnych zgodnie z art. 37 ustawy Prawo oświatowe. Podkreśliła, jak ważne jest to, aby system edukacji był różnorodny i odpowiadał na indywidualne potrzeby uczniów, aby rodzice mieli wybór. Podkreślono także, dorobek placówek działających między innymi w zakresie art 37 ustawy Prawo oświatowe i szansę na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem także z innymi placówkami, przede wszystkim publicznymi.

Przedstawiciele Szkół Sokrates podkreślili jakie znaczenie dla uczniów szkół średnich ma edukacja domowa. Zostały omówione postępy uczniów, którzy borykali się z problemami społecznymi.

Dyskusja na temat konieczności zmiany systemu naliczania subwencji i form wsparcia dla rodzin wybierających edukację domową. Wskazano, iż problemem jest potrzeba prognozowania i naliczania subwencji wyłącznie raz do roku. Przedstawiono propozycję zmiany systemu naliczania na miesięczny lub kwartalny, co miałoby znaczący wpływ na pracę samorządów, szkół a w efekcie także i rodzin decydujących się na nauczanie domowe.

Rozmowa na temat istoty bezpieczeństwa uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Zostały przedstawione obawy o opiekę nad uczniami i wgląd w ich sytuację rodzinną. Wskazano kilka praktyk, które szkoły stosują, aby chronić dzieci. Zaproszeni goście podkreślili, że jest to temat dla nich ważny i dokładają wszelkich starań, aby zmiana sposobu edukacji nie była ze szkodą dla dziecka.

Przedstawiciele społeczności edukacji domowej wyrazili gotowość do długofalowej współpracy z MEN.

Na koniec spotkania podkreślono obustronną wdzięczność za możliwość wymiany doświadczeniami i informacjami oraz wyrażono chęć dalszych rozmów. W nowy rok wchodzimy z pełną nadzieją o efektywną współpracę z nowymi władzami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl