Blog

Rozporządzenie ws. podziału subwencji oświatowej w roku 2024.

W dniu 22 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, które podpisał Minister Edukacji i Nauki Krzysztof Szczucki 8 grudnia br. To właśnie na ten dokument co roku czekają dyrektorzy szkół i rodzice, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy funkcjonowanie placówek oświatowych.

Jaka będzie wysokość finansowania edukacji domowej?

Rozporządzenie na rok 2024 nie wprowadza żadnych zmian w finansowaniu uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą w stosunku do ubiegłego roku. Przewiduje ono 3 poziomy wysokości subwencji na uczniów tego trybu: 

  • 80% — gdy w szkole jest mniej niż 200 uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
  •  w zakresie uczniów powyżej 200 stosuje się odpowiednio:

– 40% — gdy w szkole stosunek liczby uczniów niespełniających obowiązku szkolnego poza szkołą do liczby wszystkich uczniów wynosi co najmniej 30%,
– 20% — gdy w szkole stosunek liczby uczniów niespełniających obowiązku szkolnego poza szkołą do liczby wszystkich uczniów wynosi mniej niż 30%.

W roku 2023 część szkół odczuła problemy w związku z obniżonym finansowaniem. To odbiło się negatywnie na uczniach i pociągnęło za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Dokładnie o tym pisaliśmy w naszym raporcie.

Wyzwania Ministry Barbary Nowackiej

Fundacja Edukacji Domowej kieruje się zasadą, że bez komunikacji nie będzie dobrych zmian w edukacji, dlatego jesteśmy otwarci na opracowanie bardziej korzystnych rozwiązań z nowym rządem. Uważamy, że dialog i współpraca są kluczowe, aby dalej rozwijać resort edukacji. Obserwując pierwsze tygodnie pełnienia funkcji Ministra przez Barbarę Nowacką, jesteśmy pełni nadziei, że wspólnymi siłami doprowadzimy do ewolucji w polskiej oświacie.

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!