Blog

Podsumowanie spotkania z Zespołem Parlamentarnym ds. Edukacji Domowej

8 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie z Zespołem Parlamentarnym ds. Edukacji Domowej. Jego przewodnicząca Ewa Schädler zaprosiła przedstawicieli środowiska edukacji domowej, aby poznać bliżej teraźniejszą sytuację edukacji domowej. W spotkaniu ze strony środowiska uczestniczyli członkowie Forum Edukacji Domowej: Mariusz Dzieciątko, Marianna Kłosińska, Marcin Perfuński, w tym przedstawicielki Fundacji Edukacji Domowej: Gabriela Letnovska i Anna Łącka, a także reprezentanci innych szkół i organizacji związanych z nauczaniem domowym oraz rodzice: Piotr Deruś, Artur Abramowicz, Małgorzata Urban, Michał Cieśla, Marta Stacewicz, Marcin Sawicki, Marta Rózga Modrzejewska, Monika Kamińska-Wcisło, Krzysztof Olędzki, Cecylia Terlecka, Adam Ostrowski.

Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Zespołu Parlamentarnego, Mariusz Dzieciątko przedstawił tło historyczne edukacji domowej. Prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie zaznaczył także główne wyzwania jeśli chodzi o funkcjonowanie edukacji domowej — sprawy finansowe, które są źródłem konfliktu z samorządami. Co za tym idzie, nakreślił problem rocznego dotowania subwencji, co powoduje, że w momencie gdy dzieci zmieniają szkołę w trakcie roku, pojawia się problem przepływu finansów. Artur Abramowicz — dyrektor Prywatnych Szkół im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich podkreślił, że nierówna dotacja nie jest sprawiedliwa wobec rodziców, którzy płacą takie same podatki jak rodzice dzieci ze szkół stacjonarnych. 

Mariusz Dzieciątko poruszył także sprawę egzaminów końcoworocznych, które w niektórych szkołach są przeprowadzane zdalnie, a w innych nie. W tym temacie wypowiedzieli się również obecni na posiedzeniu rodzice dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Opowiadali o problemach, jakie generują niejasności prawne opisujące przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i które wpływają na decyzje kuratoriów. Temat współpracy z kuratoriami poruszył także Marcin Sawicki przedstawił problemy, z jakie aktualnie mają Montessori Mountain Schools z kuratoriami: 16 kontroli, 4 sprawy sądowe i zaangażowanie w konflikty z samorządami — to dla dyrektora MMS codzienność. On także podkreślał jak ważne jest zwiększenie finansowania do 0,8 aby szkoły związane z ED mogły normalnie funkcjonować. 

Marianna Kłosińska przedstawiła sytuację szkół demokratycznych, które działają w ramach edukacji domowej. “Artykuł 37 jest naszym dobrem narodowym i należy go pielęgnować ze względu na ogromny rozwój” — powiedziała. Monika Kamińska-Wcisło odniosła się do potrzeb rozwijania się uczniów, ich indywidualności i tego jak bardzo pomaga im w tym rozwoju edukacja domowa, która czerpie z edukacji 4.0. 

Nasza przedstawicielka Gabriela Letnovska przedstawiała Zespołowi Parlamentarnemu najważniejsze wnioski z badań, które przeprowadzaliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku na temat skutków, jakie przyniosło obniżone finansowanie — połowa placówek nie poradziła sobie z podstawowymi kosztami funkcjonowania. W wypowiedzi naszej przedstawicielki wybrzmiało także, że edukacja domowa nie jest ucieczką od systemu, a sposobem na rozwijanie kompetencji XXI wieku. 

Adam Ostrowski — przedstawiciel Związku Miast Polskich — był głosem samorządowców i wyraził wolę współpracy ze społecznością edukacji domowej poprzez zmiany przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Środowisko edukacji domowej ucieszyło się z obecności strony samorządowej i wyrażoną chęć współpracy, która wymaga poprawy. Świadczą o tym chociażby problemy z zakładaniem  szkół przyjaznych edukacji domowej, o czym mogła opowiedzieć Prezeska Fundacji Edukacji Domowej — Anna Łącka.

To spotkanie pokazuje nam, że obecny Sejm otwarty jest na dialog. Dziękujemy Posłom i Posłankom za stworzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Edukacji Domowej oraz kierujemy swoje podziękowania do przewodniczącej Ewy Schädler za zaproszenie środowiska i wysłuchanie naszych wizji na poprawę sytuacji edukacji domowej. Mamy nadzieje, że to pierwsze spotkanie stanie się źródłem komunikacji na linii rządzący – społeczność edukacji domowej i zaowocuje w skuteczne działania. 

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl