Dlaczego wybór szkoły jest bardzo ważny?

Dlaczego wybór szkoły jest bardzo ważny?

Przechodząc na edukację domową, rodzice skupiają się przede wszystkim na zorganizowaniu nauki w domu – zaplanowanie czasu na naukę i zabawę, rozłożenie materiału na kolejne dni i tygodnie, odpowiednie dobranie zajęć pozalekcyjnych. Na początku często towarzyszą temu różne obawy – czy edukacja domowa jest na pewno najlepszym rozwiązaniem dla mojego dziecka, czy poradzimy sobie z opanowaniem materiału.o nauczaniu domowym zostanie już podjęta, rodzice załatwiają wszelkie formalności i niestety często zapominają o bardzo ważnej rzeczy – wyborze szkoły. Zapis dziecka na edukację domową do konkretnej szkoły często jest intuicyjny i przypadkowy.

Wybór placówki, do której dziecko dotychczas uczęszczało stacjonarnie lub tej, znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania, nie zawsze jest korzystny. O ile miejsce, w którym znajduje się szkoła, jest ważne dla uczniów stacjonarnych, ponieważ muszą pojawić się tam codziennie, o tyle dzieci uczące się w domu mogą lub nawet powinny kierować się innymi kryteriami. Wybór szkoły, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi odbyć się zgodnie z rejonem zamieszkania dziecka, czyli w obrębie województwa zamieszkania.

Korzyści, jakie mogą płynąć z wyboru odpowiedniej szkoły

Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny w trybie nauczania domowego, nie jest pozbawiony opieki szkoły. Wręcz przeciwnie, szkoła ma pewne obowiązki względem ucznia.

Ustawa Prawo Oświatowe reguluje kwestie związane z zakresem obowiązków szkoły wobec dziecka uczącego się w trybie nauczania domowego. Obowiązki te są następujące:

1) zapewnienie prawa uczestniczenia w szkole w następujących zajęciach dodatkowych:

  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

(podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 ustawy Prawo oświatowe);

 

2) zapewnienie dostępu do:

  • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

(podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe);

3) prawo do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w przypadku, w którym uczeń  z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do pierwszego terminu egzaminu klasyfikacyjnego,

(podstawa prawna: art. 44l ust. 3 ustawy o systemie oświaty);

4) prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w przypadku niezaliczenia egzaminu klasyfikacyjnego,

(podstawa prawna: art. 44m ust. 1 ustawy o systemie oświaty);

5) prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września) w przypadku, w którym uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego,

(podstawa prawna: art. 44m ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

 

Szkoła powinna zapewnić dziecku w nauczaniu domowym te zajęcia, które są w ofercie dla uczniów stacjonarnych. Jeżeli szkoła nie posiada danych zajęć, rodzic również nie może ich oczekiwać. Warto zatem wybrać placówkę, która oferuje zajęcia interesujące dziecko.

Udział dziecka w innych zajęciach czy aktywnościach szkolnych nie jest natomiast regulowany ustawą. Wypożyczenie podręczników czy innych pomocy naukowych, zaproszenie na Wigilię klasową, wspólne wyjście do teatru, szkolne zawody sportowe czy apel leżą natomiast w gestii szkoły. Nie jest ona zobowiązana do tego, by zapraszać dziecko na tego typu wydarzenia.

Szkoły przyjazne edukacji domowej zazwyczaj troszczą się o dzieci w edukacji domowej, zapraszając je na różnego rodzaju wydarzenia szkolne. Ogromnym plusem szkół przyjaznych edukacji domowej jest ich doświadczenie w nauczaniu domowym, dzięki czemu rodzic może otrzymać kompleksową pomoc w zapisie dziecka oraz otrzymać odpowiednie informacje dotyczące nauczania domowego w trakcie roku szkolnego.

Gdzie szukać szkoły dla dziecka?

Troska o wybór odpowiedniej szkoły niesie za sobą wiele korzyści. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – gdzie znaleźć odpowiednią szkołę? Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest fakt, że istnieje wiele szkół, które same określają siebie mianem szkół przyjaznych edukacji domowej. Takie placówki mają niekiedy nawet wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu uczniów w edukacji domowej. Dokładnie znają przepisy i wymagania formalne związane z taką formą spełniania obowiązku szkolnego, dzięki czemu pomagają rodzicowi w dopełnieniu formalności i wspierają w podjętej decyzji.

O funkcjonowaniu szkół dużo mogą powiedzieć sami rodzice, którzy poznali funkcjonowanie danej placówki i są z niej zadowoleni lub wręcz przeciwnie – sparzyli się i na pewno nie polecą nikomu tej szkoły, choćby ze względu na nieprzyjazny stosunek szkoły do nauczania domowego lub niedopełnianie podstawowych obowiązków wobec dziecka uczącego się w domu.

Takimi kwestiami warto się dzielić i wzajemnie informować, polecając te szkoły, które są przyjazne i otwarte na edukację domową.

Fundacja Edukacji Domowej stworzyła Katalog Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej, Katalog tworzony jest przez Rodziców oraz szkoły, które wspierają nauczanie domowe. Przeznaczony jest zarówno dla osób szukających odpowiedniej szkoły dla dziecka, jak i dla tych, którzy zapisali dziecko do wybranej placówki.

W internetowym Katalogu szkołę wyszukać można według województwa, w którym się ona mieści. Serdecznie zachęcamy do wyrażenia opinii na temat szkoły, do której zapisane jest Państwa dziecko w trybie nauczania domowego. Komentarz i ocena są bardzo pomocne dla rodziców, którzy dopiero szukają odpowiedniej szkoły dla swojego dziecka.

Dowolną, sprawdzoną szkołę, można dodać do Katalogu przez opcję „Dodaj szkołę”. Dzięki zaangażowaniu Rodziców i samych szkół możliwe jest tworzenie bazy szkół wspierających nauczanie domowe. Katalog znajduje się pod linkiem:

http://www.domowa.edu.pl/katalog/

Warto również o opinię zapytać rodziców na forum dotyczącym edukacji domowej. Jednym z nich jest grupa dla Rodziców i wszystkich osób zainteresowanych edukacją domową „Edukacja domowa w praktyce”. Po dołączeniu do grupy możliwe jest dodanie zapytania.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!