Blog

Coraz więcej licealistów wybiera edukacje domową!

Fundacja Edukacji Domowej przygotowała w sierpniu raport “Nowa jakość czy patologia? Edukacja domowa w Polsce”, który zawierał informacje na temat liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego prognozowaliśmy, że ta wartość we wrześniu może się znacząco zwiększyć. Dlatego teraz przychodzimy do Was z dokładnymi danymi otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 30 września 2023 roku. Uczniów edukacji domowej jest już 48 114! Stan z dnia wydania naszego raportu wynosił 42 329, co daje nam wzrost o 13%.

Licealistów domowych więcej niż uczniów w szkołach podstawowych.

Najciekawsze jednak jest to, że po raz pierwszy w historii edukacji domowej w Polsce w tym trybie uczy się więcej uczniów w wieku licealnym, niż w szkole podstawowej. Licealistów domowych jest już 26 205, a uczniów szkoły podstawowej 21 909. Cieszymy się, że nastolatkowie odnaleźli wartość w nauce domowej. W szkole ponadpodstawowej uczniowie spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uczą się odpowiedzialności, terminowości oraz samodzielności. Przygotowuje to ich do dorosłego życia i do działań na rynku pracy. Jest to też etap kształcenia, w którym pomysł przejścia na tę formę nauczania wychodzi z ich inicjatywy, wskazuje na zwiększoną świadomość nt. procesu edukacji i chęć samodzielnego decydowania o ścieżce rozwoju.

Duże zmiany w liczbie uczniów w województwach.

Otrzymaliśmy także dane dotyczące liczby uczniów edukacji domowej w poszczególnych województwach i porównaliśmy je ze statystykami z maja. Największą zmianę widać w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. W mazowieckim w maju 2023r. uczniów domowych było tam 21 687, w tym momencie jest ich mniej, bo 18 372. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten na pierwszy rzut oka niepokojący spadek w tym województwie związany jest ze Szkołą w Chmurze, która otworzyła swoje placówki takżę w województwie śląskim i wielkopolskim. To właśnie tam widać największy przyrost. W śląskim w maju tego roku uczniów było 4 721, a w tym momencie jest ich 8 392. Podobnie jest w wielkopolskim — było 4 828 uczniów, jest 10 154. Zmiana w rozłożeniu liczby uczniów w ED w poszczególnych województwach jest spowodowana w dużej mierze nowymi placówkami Chmury. Warto jednak zauważyć, że edukacja domowa stała się na tyle popularna, że rodzice mają coraz większy wybór szkół przyjaznych edukacji domowej, które prowadzą ED w różnych nurtach. Kluczowa jest także rosnąca świadomość Polaków nt. alternatyw edukacji.

Edukacja domowa to wiele możliwości, ale i duża odpowiedzialność.

Pisaliśmy to już wielokrotnie, że edukacja domowa ma wiele twarzy i możliwości. Wierzymy, że każde dziecko i każda rodzina mają swoje własne potrzeby i aspiracje edukacyjne, które zasługują na uwzględnienie. Nasza Fundacja nieustannie dąży do tego, by dostarczać wiedzy, wsparcia i inspiracji dla tych, którzy wybierają ścieżkę edukacji domowej. Cieszymy się, że ta forma kształcenia rozwija się w tak dynamiczny sposób. Jesteśmy dumni, że mamy możliwość uczestniczenia w tym procesie, wspierania rodzin w ich edukacyjnych wyborach i inspirujemy do twórczego podejścia do nauki. Jednakże chcemy podkreślić kolejny raz, że spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wiąże się z przeniesieniem odpowiedzialności za realizację podstawy programowej ze szkoły na rodziców. Uczniowie tej formy edukacji mogą liczyć na wsparcie szkoły w trakcie nauki: pokazanie możliwych ścieżek, wypożyczenie podręczników, udostępnianie z zasobów dydaktycznych szkoły, konsultacje przed egzaminami klasyfikacyjnymi, udział w zajęciach dodatkowych. 

Dynamiczny wzrost liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą niesie za sobą także ryzyka. Jednym z nich jest pojawianie się w nadrzędnych powodach przejścia na edukację domową chęci uwolnienia się od aktualnego systemu szkolnego, a nie chęci zdobywania wiedzy na własnych zasadach z maksymalizacją potencjału ucznia. Naszą misją jest uświadamianie Polaków nt. możliwości edukacyjnych, aby wesprzeć ich w tej decyzji.

Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!