Blog

Zmiany w przechodzeniu na edukację domową

W momencie, gdy pojawiły się utrudnienia w zakresie edukacji podczas pandemii, Fundacja Edukacji Domowej postanowiła wysłać pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Apelowano w nim o zlikwidowanie barier jakie pandemia stawia przed rodzinami, które chcą kształcić swoje dzieci w trybie nauczania domowego. 

Jednym z największych utrudnień było zdobycie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które mimo możliwości pracy w trybie zdalnym nie podejmowały się przeprowadzenia badań diagnostycznych w zakresie edukacji domowej. W piśmie do Ministerstwa postulowaliśmy o znowelizowanie przepisów z uwzględnieniem obecnych ograniczeń. Uznaliśmy, że dużym ułatwieniem byłoby wykonywanie badań z wykorzystaniem narzędzi on-line oraz przywrócenie zaangażowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ministerstwo w dniu 21 kwietnia w odpowiedzi na nasze pismo potwierdziło, iż poradnie mogą wykonywać swoje zadania w sposób zdalny. Problem jednak nie zniknął, ponieważ sytuacja wymagała nowych rozwiązań i nie spotkała się z przychylnością placówek.

Kilka dni po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa, przedstawiło ono Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym znajdujemy zapis, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit. a pr. ośw. Okres ten obecnie został wydłużony do 7 czerwca, a Rozporządzenie z dnia 14 maja wyłącza z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – szkoły podstawowe w zakresie klas I-III (§ 2 ust. 2 pkt. 7 Rozporządzenia).

W związku z tym każdy, kto chciałby rozpocząć tzw. edukację domową czyli spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, może do 24 maja złożyć wniosek bez konieczności przedstawiania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast wszyscy, poza rodzicami dzieci klas I-III, mogą skorzystać z tej możliwości do 7 czerwca. Dotyczy to zarówno przyszłego roku szkolnego, jak i bieżącego, chociaż ze względu na dobro dziecka nie jest to zalecane. Cieszymy się, że Ministerstwo wzięło pod uwagę głos rodziców i dyrektorów szkół. Jest to bardzo dobra wiadomość dla tych, którym ograniczenia związane z pandemią pokrzyżowały plany na edukację domową. Z doświadczenia wiemy, że podjęcie tej decyzji jest bardzo ważnym krokiem w życiu rodziny i wymaga wcześniejszego zaplanowania. 

Ogromną barierą w aktualnej sytuacji okazuje się także zapis z Art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe – wprowadzający możliwość wydania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą wyłącznie przez placówkę znajdującą się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Uniemożliwia to rodzicom skorzystanie ze wsparcia szkół, które przez lata pracowały nad efektywnością nauki zdalnej, co pozwoliło im osiągnąć sukces w postaci bardzo dobrych wyników w nauce uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. 

W odpowiedzi na to zagadnienie Ministerstwo wskazało: “Intencją ustawodawcy przy zmianie przepisów, w zakresie, o którym mowa, było umożliwienie dzieciom realizującym obowiązek szkolny/nauki poza szkołą korzystanie z zasobów i pomocy szkoły, do której są przyjęte”. W sytuacji, gdy szkoły pracują w formie zdalnej argumentacja ta nie ma uzasadnienia. Otrzymujemy sygnały od rodziców, że nie wszystkie szkoły radzą sobie z pracą zdalną, a wciąż nie mamy pewności, kiedy dzieci powrócą do szkół. W naszej ocenie w tej sytuacji istotne jest skorzystanie z bagażu doświadczeń szkół, które przez lata pracowały nad efektywnością nauki zdalnej, co pozwoliło im osiągnąć sukces w postaci bardzo dobrych wyników w nauce uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. Konieczność wybrania szkoły z województwa zamieszkania uniemożliwia swobodny wybór rodzicom.  

 

Podstawa prawna: 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl