Blog

Zmiany w edukacji w planach wyborczych Platformy Obywatelskiej

Platforma Obywatelska 9 września ogłosiła swój program wyborczy nazwany — 100 konkretów na pierwsze 100 dni po wygranych wyborach. Fundacja Edukacji Domowej zbadała punkty, które dotyczyły zmian w edukacji. Partia nie zawarła w programie żadnych propozycji na temat edukacji domowej, jednak chcielibyśmy przybliżyć Wam ogólne postulaty związane z edukacją.

Partia w swoich planach wyborczych zamieściła podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%, nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Chcą wprowadzenia stałego systemu automatycznej rewaloryzacji wypłat. Partia chce przywrócić autonomię i prestiż zawodu nauczyciela — mniej biurokracji, więcej niezależności w doborze lektur i rozszerzaniu tematów. Dodatkowo chcą odpolitycznienia szkoły, wycofania przedmiotu HiT i wprowadzenia praktycznych, a nie ideologicznych podstaw programowych. W 100 konkretach znajdziemy także zapis na temat uzdrowienia mechanizmu ewaluacji nauki i weryfikacji wykazu czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki, jednakże jest on bardzo ogólny, dlatego trudno stwierdzić w jaki sposób odbędą się te zmiany.

Kolejnym punktem w 100 konkretach Platformy Obywatelskiej jest podjęcie tematu przeciążonych plecaków uczniów w szkole. W związku z tym w programie znajdziemy zapis o powstaniu w każdej szkole indywidualnych szafek dla dzieci i podręczników z każdego przedmiotu, które będą miały wersję elektroniczną. Nie pominięto również problemu szkół z bardzo dużą ilością uczniów, które działają w systemie zmian na rano lub na popołudnie. W ciągu pierwszych 100 dni Platforma chce rozpocząć przechodzenie na system jednozmianowy, a od 1 września 2025 r. chcą, aby wszystkie polskie szkoły podstawowe działały w taki sposób. 

Jeśli chodzi o rozwój dzieci, to, poza podstawową wiedzą na lekcjach, partia chce wprowadzić szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach. Według partii będzie to możliwe dzięki przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. 

Ważne dla nas jest to, że druga siła polityczna w Polsce zawarła w swoim planie wyborczym punkty dotyczące edukacji, które mają na celu poprawę jakości systemu. Wymienione wcześniej działania to kroki w kierunku budowania lepszego środowiska edukacyjnego, nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Mamy nadzieję, że przyszłość edukacji w kraju dalej będzie przedmiotem dyskusji i działań wielu grup społecznych i politycznych. Warto śledzić rozwój tych propozycji i debatować na temat sposobów, w jakie można poprawić edukację. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione przez Platformę Obywatelską postulaty są bardzo ogólne i mogą zostać różnie wykonane w przyszłości. Mamy nadzieję, że zmiany w edukacji będą przeprowadzane w sposób przemyślany i dokładny, tak, aby rzeczywiście usprawnić edukację. 

 

Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl