Szkoła przyjazna edukacji domowej - szkolenie on-line dla dyrektorów szkół i nauczycieli.

Termin: 26 kwietnia 2024 r. godz. 13:00-15:00

Bezpłatne certyfikowane szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy Fundacji Edukacji Domowej, której celem jest wspieranie w edukacji domowej polskich szkół i rodzin. Fundacja dąży do nieustannego rozwoju edukacji domowej poprzez szerzenie informacji na temat tej formy nauczania, tworząc tym samym stabilne warunki i przyjazne środowisko dla wszystkich rodziców, uczniów, szkół i organizacji związanych z ED. Łącząc wszystkich swoich interesariuszy w otwartym dialogu, buduje przyszłość, w której rozwój w harmonii z potrzebami dzieci stanowi główny cel edukacji, bez względu na jej formę.  Fundacja dokłada wszelkich starań, aby uczniowie wybierający ED, byli odpowiednio doceniani, wspierani i szanowani. Fundacja prowadzi także Katalog Szkół Przyjaznych Edukacji Domowej, który jest rozbudowywany w oparciu o zgłoszenia rodziców i pracowników szkół. Szkoła, której dyrektor lub nauczyciel weźmie udział w szkoleniu, ma możliwość dołączenia do Katalogu.


Z uwagi na zapotrzebowanie postanowiliśmy wyjść naprzeciw placówkom edukacyjnym i przygotowaliśmy szereg tematów, które przybliżą szkołom temat edukacji domowej — od prawnych ram funkcjonowania edukacji domowej w Polsce, przez rolę szkoły, nauczyciela i dyrektora w kontekście wspierania uczniów uczestniczących w edukacji domowej i ich rodzin, aż po rozwiązywanie konfliktów i wyzwań związanych z edukacją domową. Głównym celem systemu edukacji jest dobro dzieci, dlatego to o nich musimy myśleć w pierwszej kolejności. Z doświadczenia wiemy, że dla niektórych edukacja domowa jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego bycie przyjaznym tej formie nauczania powinno stanowić integralną część rozwoju placówek edukacyjnych.

Tematy prelekcji

  • Gabriela Letnovska: Edukacja domowa — prawa i obowiązki szkoły. Art. 37 Prawa oświatowego z praktycznego punktu widzenia.

Podczas pierwszego panelu reprezentantka Fundacji Edukacji Domowej dostarczy uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków szkoły, rodzica oraz ucznia w kontekście edukacji domowej. Zapewni im pełne zrozumienie kwestii prawnych, pedagogicznych i organizacyjnych związanych z efektywnym prowadzeniem edukacji domowej w placówkach oświatowych.

  • Łucja Salamon: Możliwości nauczania zdalnego w edukacji domowej, nauka na platformie z perspektywy specjalisty ds. edukacji współpracującego na co dzień z rodzicami i nauczycielami praktykami.

W trakcie tego panelu uczestnicy poznają różnorodne metody i narzędzia dostępne dla dyrektorów szkół i nauczycieli, wspierające edukację domową. Podczas panelu omówione zostaną skuteczne strategie nauczania online z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Tematyka obejmuje zarówno techniczne aspekty, jak i najlepsze praktyki dotyczące organizacji zajęć, motywowania uczniów oraz monitorowania postępów w nauce.

  • Marianna Kłosińska i Anna Pękala: Podstawa programowa to nie wszystko, czyli jak wspierać ucznia w edukacji domowej?

Panel poświęcony jest szerokiemu spektrum działań wspierających rozwój ucznia poza podstawowymi wymaganiami programowymi. Podczas niego omówione zostaną metody i narzędzia, które pomagają w rozwijaniu umiejętności społecznych, kreatywności, samodyscypliny i samodzielnego myślenia. Poprzez oparte na doświadczeniu praktyczne przykłady, uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wspierać ucznia w kształtowaniu jego indywidualnych zainteresowań i pasji, rozwijaniu umiejętności społecznych oraz utrzymywaniu równowagi między nauką a odpoczynkiem.

  • Magda Wysocka: Q&A — Rozmowa z dyrektorem szkoły przyjaznej edukacji domowej.

Ostatni panel poprowadzi dyrektor szkoły przyjaznej edukacji domowej z wieloletnim doświadczeniem. Podczas niego uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość otwartej dyskusji, dzięki której uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania od osoby aktywnie wspierającej edukację domową i osoby nią objęte.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat!

Edukacja domowa jest alternatywą do nauki w trybie klasowo-lekcyjnym, z której skorzystać może każdy uczeń w Polsce.

Zainteresowanie spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą wzrasta z każdym rokiem. Edukacja domowa jest coraz bardziej popularną formą kształcenia.

Celem szkolenia jest przekazanie dyrektorom szkoły i nauczycielom rzetelnej wiedzy na temat edukacji domowej, warunków jej rozpoczęcia oraz sposobu jej realizowania.

Udział w szkoleniu jest darmowy, ale w podzięce możesz przekazać dobrowolną darowiznę na cele statutowe Fundacji Edukacji Domowej.

Patroni wydarzenia

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl