Blog

Przejście na edukację domową w drugim semestrze

W związku z obawą przed pandemią lub niepewnością co do nauczania zdalnego dużo rodzin zdecydowało się na edukację domową. Jak to wygląda i czy można z tego skorzystać w drugim semestrze? 

 

Przejście na edukację domową jest bardzo proste i można to zrobić w każdej chwili – także teraz – ale należy pamiętać o wyborze odpowiedniej szkoły. Każda szkoła może przyjmować w tym trybie nauczania, ale nie wszyscy dyrektorzy decydują się na taką formę. Wybór szkoły jest jednym z ważniejszym kroków tuż po podjęciu decyzji o tym, że dzieci przestaną chodzić do szkoły i zaczną się uczyć z pomocą rodziców. Pomóc w tym może Katalog szkół przyjaznych edukacji domowej, który prowadzi Fundacja Edukacji Domowej i który w ubiegłym roku zyskał dużo nowych szkół, dzięki szerzeniu informacji o nauczaniu domowym. 

 

Gdy rodzic wybierze szkołę, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta, do której aktualnie uczęszcza)
  • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
  • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
  • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych
  • Obecnie można składać wniosek bez opinii przez cały rok szkolny 2020/2021. Podstawa prawna 

Tutaj możecie pobrać wszystkie niezbędne dokumenty 🙂 

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów dyrektor ma do 30 dni, aby wydać decyzję, ale zwykle trwa to krócej. 

Gdy rozpoczniecie edukację domową, możecie cieszyć się z przygody samodzielnego zdobywania wiedzy. Można korzystać z dowolnych materiałów edukacyjnych, ale jeśli zależy Wam na nauce według podręczników, to szkoła powinna je Wam zapewnić. Nie trzeba zdawać sprawdzianów, ani informować szkoły o przebiegu nauczania, ale można skorzystać z jej pomocy, jeśli napotkacie jakieś trudności. 

Zaliczenie roku szkolnego uzyskuje się na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych z każdego przedmiotu z zakresu całego roku szkolnego – ustnego i pisemnego, więc należy pamiętać, że zagadnienia z pierwszego semestru też mogą się pojawić.

 

Przygotowała: Gabriela Letnovska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl