Blog

Nowy Minister Edukacji i Nauki. Kto obejmie to stanowisko?

Po ogłoszonych wynikach wyborów wiemy już, że większość parlamentarną otrzymała opozycja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Koalicjanci prowadzą rozmowy, aby wspólnie uformować rząd i odpowiednio przydzielić role i ministerstwa danym partiom. Pomimo tego, że Ministerstwo Edukacji i Nauki może wydawać się drugorzędne, wiele środowisk obserwuje pojawiające się w mediach spekulacje dotyczące tego kto może objąć stanowisko Ministra Edukacji. Dotychczasowy Minister Przemysław Czarnek udowodnił, że silna osobowość Ministra może wpływać na społeczeństwo i rozpoczynać spory w dyskusji politycznej. Warto zauważyć, że pomimo różnic politycznych, wszystkie te partie podpisały “Pakt dla edukacji,” co oznacza, że istnieje pewne porozumienie w kwestiach kluczowych dla polskiego systemu edukacji.

Kto zamieni Ministra Czarnka? 

W mediach na to stanowisko pojawiają się najczęściej nazwiska Agnieszki Dziemianowicz Bąk, Krystyny Szumilas, Kingi Gajewskiej, Katarzyny Lubnauer. Niektóre strony podają także zainteresowanie Polski2050 tym resortem, jednakże nie podaje się konkretnego nazwiska. 

Jaką przewagę mają kandydaci na to stanowisko?

Agnieszka Dziemianowicz Bąk z Lewicy ma stopień naukowy doktora z  pedagogiki, jest osobą refleksyjną i zaangażowaną w problemy oświaty. Jej partia w planie wyborczym posiadała postulaty związane ze zmianą podstawy programowej i uwspółcześnienia polskiej szkoły. Krystyna Szumilas z Koalicji Obywatelskiej miała już możliwość wykazania się na stanowisku Ministra Edukacji i Nauki, ponieważ pełniła jego rolę w latach 2011-2013. Podczas debaty dla PortalSamorzadowy.pl Posłanka zaznaczyła, że polska szkoła potrzebuje przede wszystkim spokoju, dlatego wszystkie zmiany powinny być wprowadzane powoli i w konsultacji z rodzicami oraz nauczycielami. Kinga Gajewska, także z Koalicji Obywatelskiej, od wielu lat działa w obrębie edukacji, współpracuje z takimi stowarzyszeniami jak SOS dla Edukacji, należy do zespołu do spraw edukacji przyszłości. Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, która należy do Koalicji Obywatelskiej, również ma w swoim dorobku współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju edukacji. Często występowała na mównicy sejmowej zgłaszając uwagi do działań Ministra Czarnka. Każda z tych kandydatek ma swoje mocne strony i doświadczenie związane z edukacją. 

Nieoczywisty kandydat na Ministra Edukacji i Nauki

Większość osób, zastanawiając się, kto mógłby objąć to stanowisko, szukało początkowo wśród nowych Posłów. Jednak coraz częściej w przestrzeni publicznej mówi się o kandydaturze Przemysława Staronia — nauczyciela roku w 2018 i autora książek dla młodzieży i uczniów. Partia Hołowni ewidentnie chciałaby objąć resort edukacji. Lider Polski 2050 od początku swojej politycznej aktywności podkreślał, że ten obszar jest dla niego istotny, zaprezentował także program zmian w zarządzaniu oświatą publiczną. To właśnie nad nim pracował Przemysław Staroń.

Przyszłość polskiego systemu edukacji

Nie ma wątpliwości, że wybór nowego Ministra Edukacji i Nauki będzie miał istotny wpływ na kształtowanie przyszłości polskiego systemu edukacji. Kluczowe jest, aby wybrana osoba była kompetentna, zaangażowana w rozwijanie edukacji i zdolna do współpracy z różnymi środowiskami edukacyjnymi. Ostatecznie, to politycy muszą podjąć odpowiedzialną decyzję, która przyczyni się do poprawy jakości edukacji w Polsce i umożliwi młodym pokoleniom lepszą przyszłość. Fundacja Edukacji Domowej liczy, że nowy Minister Edukacji i Nauki będzie osobą zdolną do kompromisów i otwartą na tak ważny dialog między wszystkimi stronami dziećmi, rodzicami, nauczycielami, szkołami czy też organizacjami pozarządowymi. 

 

Przygotowała: Wiktoria MalinowskaWpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!