Konkurs "Prezent dla planety"

Konkurs “Prezent dla planety”


Regulamin konkursu dla dzieci

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zobrazowanie działań, które dzieci i młodzież podejmują w celu ochrony środowiska oraz rozwijanie w nich świadomości ekologicznej.

II. Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy dowolną techniką plastyczną oraz wykonanie zdjęcia przygotowanej pracy. Tematem pracy są działania ekologiczne. 

  • Pracę konkursową należy wysłać w formie elektronicznej na adres:  sekretariat@domowa.edu.pl
  • Wiadomość mailowa powinna zawierać zdjęcie w formacie jpg., png. lub pdf.
  • Każdy uczestnik konkursu Prezent dla Planetymoże zgłosić tylko jedną pracę.

Prace, które nie będą zgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegały ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 5 do 15 lat.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 18 kwietnia 2020 r. na adres: sekretariat@domowa.edu.pl z podpisem według wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł.

IV. Wyniki konkursu

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Domowej w dniu 20.04.2020. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie jej na stronie internetowej Fundacji Edukacji Domowej oraz w mediach społecznościowych.

V. Nagrody dla zwycięzców

Uczestnicy konkursu „Prezent dla Planety” będą rywalizować o nagrody rzeczowe, które zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce uzyskane w konkursie.  

Wiadomość mailowa wraz z wykonaną pracą konkursową powinna zawierać podstawowe dane uczestnika, tj. imię, nazwisko i wiek dziecka. Przesłanie wiadomości mailowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (w tym również na rozpowszechnienie danych osobowych dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora i na jego profilu facebookowym).

Zgoda wyrażona jest na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Edukacji Domowej (REGON: 36656411800000, ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków, www.domowa.edu.pl), danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Prezent dla Planety” w tym na publikację pracy konkursowej oraz wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora oraz na facebookowym koncie organizatora. Zgoda ma charakter nieodpłatny, dotyczy rozpowszechniania pracy konkursowej dziecka oraz modyfikacji pracy.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl