Blog

Edukacja domowa w liceum

W dzisiejszych czasach edukacja domowa zyskuje coraz większą popularności jako alternatywna forma kształcenia — również na poziomie liceum. Uczniowie w wieku licealnym stają się coraz bardziej świadomi swoich wyborów edukacyjnych. Młodzi ludzie mają teraz większe możliwości zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji na temat różnych dziedzin, co umożliwia im podejmowanie bardziej świadomych decyzji. W rezultacie coraz więcej uczniów podejmuje decyzję o skorzystaniu z alternatywnych form nauczania. 

 

Jak przejść na ED w liceum?

Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo oświatowe na edukację domową można przejść w każdym momencie roku szkolnego. Jest to darmowa forma nauczania, z której może skorzystać każdy chętny uczeń. Aby uzyskać zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, należy złożyć odpowiednie dokumenty do szkoły, do której jest zapisany uczeń. Są nimi: 

  • wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu przez rodziców lub opiekunów warunków umożliwiających realizację podstawy programowej przez dziecko, 
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko do egzaminów klasyfikacyjnych.

Skorzystaj z naszych wzorów dokumentów aplikacyjnych.

Po złożeniu dokumentów następuje okres oczekiwania na decyzję dyrektora placówki, który ma na to do 30 dni. 

Jak wybrać szkołę przyjazną edukacji domowej?

Jednym z pierwszych kroków po zdecydowaniu się na edukację domową jest wybór odpowiedniej placówki. Sposób, w jaki funkcjonuje szkoła powinien być dostosowany do potrzeb ucznia. Warto nadmienić, że uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej nie musi przy wyborze placówki ograniczać się do województwa, w którym mieszka. Jeżeli kandydatowi spodoba się program szkoły z innego województwa, ma prawo złożyć do niej swoje dokumenty aplikacyjne. Przy wyborze szkoły przyjaznej edukacji domowej może pomóc katalog dostępny na naszej stronie. 

Jak wygląda nauka w edukacji domowej?

Nauka w edukacji domowej różni się od tej w systemie klasowo-lekcyjnym, ponieważ odbywa się w domu pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dla licealistów jest to doskonałe pole do rozwoju osobistego. Młody człowiek uczy się planować harmonogram swojej nauki, staje się bardziej samodzielny w ustalaniu priorytetów i wypracowuje samodyscyplinę. Ma również więcej czasu na doskonalenie swoich zainteresowań i pasji. 

Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne?

Po opanowaniu materiału z danego przedmiotu uczeń przystępuje do egzaminów końcowych. Jest on zobowiązany zdać egzamin ustny i pisemny z każdego przedmiotu obowiązkowego. U wielu osób może sprawdzić się system blokowego uczenia się i zdawania egzaminów, który polega na poświęceniu całej uwagi tylko jednemu przedmiotowi np. w ciągu jednego miesiąca. Egzamin w takim systemie odbywa się od razu po opanowaniu materiału, po czym uczeń może zacząć przygotowywać się do kolejnych. Takie podejście pozwala na maksymalne skupienie się na określonym zagadnieniu i stanowi alternatywę dla systemu znanego z klasycznej edukacji.

Edukacja domowa staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla uczniów na poziomie liceum. Proces przejścia na tę formę nauczania jest prosty i zgody z prawem, a wybór odpowiedniej placówki może być dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Edukacja domowa rozwija samodzielność i umiejętności planowania, a także daje więcej czasu na rozwijanie pasji i zainteresowań. Warto pamiętać, że decyzja przejścia na edukację domową jest kwestia indywidualną. Edukacja domowa w liceum to wymagająca, ale satysfakcjonująca ścieżka rozwoju ucznia. 

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!