Blog

Edukacja domowa – jaką szkołę wybrać?

Edukacja domowa, choć w roku szkolnym 2022/2023 korzystało z niej ok 1% ze wszystkich uczniów w Polsce, zyskuje coraz większe uznanie. Dla porównania w roku szkolnym 2021/2022 uczniów w tym trybie uczyło się — ok. 0.6%. Po doświadczeniach z nauką zdalną coraz więcej rodziców poszukuje alternatywnych sposobów na edukację dla swoich dzieci. Jedną z najważniejszych decyzji na początku przygody z edukacją domową jest wybór odpowiedniego wsparcia edukacyjnego. Warto przyjrzeć się różnym możliwościom i podejściom dostępnym w dziedzinie edukacji domowej. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić dokładne porównanie różnych szkół i projektów edukacyjnych związanych z tym trybem nauczania. 

W dzisiejszym artykule porównamy Centrum Nauczania Domowego, Szkołę w Chmurze, YouSchool, Montessori Mountain School, Centrum Edukacji “Daniel”, Szkołę Emmanuel oraz prywatne szkoły im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. 

W zestawieniu weźmiemy pod uwagę doświadczenie placówek, ich ofertę, platformę dla uczniów, cenę, czas rekrutacji oraz dodatkowe pomoce dla uczniów takie, jak konsultacje, webinaria czy dodatkowe kursy. 

 

Centrum Nauczania Domowego

Centrum Nauczania Domowego to projekt edukacyjny, który od 14 lat wspiera rodziców w nauczaniu dopasowanym do indywidualnych potrzeb dziecka. Oferuje największy zespół szkół przyjaznych edukacji domowej w Polsce, dostarcza innowacyjne narzędzia i rozwiązania pomocne w codziennej nauce, w tym autorską Internetową Platformę Edukacyjną.

Platforma zawiera treści do samodzielnej nauki, zgodne z podstawą programową. Materiał podzielony jest na 36 tygodni nauki, a każdy z nich zawiera od 2 do 10 lekcji. Każda pozwala przyswoić i usystematyzować wiedzę. Jest to prostsze dzięki filmom, interaktywnym ćwiczeniom, testom i kartom pracy. Co ciekawe, platforma posiada system grywalizacji motywujący do nauki oraz generator próbnych egzaminów. 

Dodatkowe pomoce dla ucznia to webinaria organizowane na zakończenia każdego tygodnia. Są one nagrywane, aby uczeń mógł je odtworzyć w dowolnym momencie. Centrum Nauczania Domowego posiada także możliwość konsultacji jeden na jeden z nauczycielem. Organizowane są także kursy nastawione na rozwój kompetencji XXI wieku.

Centrum Nauczania Domowego bezpłatnie wspiera uczniów szkoły podstawowej i liceum w realizacji podstawy programowej, dając alternatywę dla tradycyjnej szkoły opartą o najnowsze technologie. 

Poza wsparciem w przejściu na edukację domową, placówka dba o rozwijanie relacji wśród dzieci, organizując spotkania integracyjne online i na żywo w postaci cyklicznych wydarzeń – EduTripów. Rodzice mogą liczyć tam na dydaktyczną pomoc pedagogów, a także na dedykowane spotkania i warsztaty ze specjalistami z dziedziny edukacji, psychologii i wychowania dziecka.

Informacje o rekrutacji: https://domowi.edu.pl/rekrutacja 

Szkoła w Chmurze 

Szkoła w Chmurze to sieć szkół niepaństwowych, które wspierają rodziców i uczniów w edukacji domowej. Uczniowie mają do dyspozycji platformę edukacyjną z kartami pracy z poszczególnych przedmiotów. Na rynku działają od 8 lat i są bezpłatnymi placówkami. Jednak odkąd zmieniło się finansowanie uczniów w edukacji domowej możliwa jest wpłata dobrowolnej darowizny. W tym roku zakończyli już rekrutację, ponieważ liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024 nie może przekroczyć 6 tysięcy uczniów w danej klasie. 

Platforma edukacyjna dzieli się na materiały dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum. Dla młodszych platforma składa się z drzewa kompetencji, w którym pod każdym liściem kryje się karta pracy w formie pdf. Część dla młodzieży stanowi interaktywny zeszyt ćwiczeń, w którym poszczególne przedmioty podzielone są na karty pracy. Końcoworoczne egzaminy ustne i pisemne można było do tej pory zdawać online za pośrednictwem platformy lub stacjonarnie. 

Dodatkowe pomoce dla ucznia to darmowe konwersacje z j. angielskiego “Let’s Talk” od 1 klasy podstawowej po klasę maturalną “Let’s Talk” to przestrzeń, w której uczniowie mają możliwość poruszyć w języku angielskim interesujące ich tematy. Szkoła w Chmurze prowadzi konsultacje z każdego przedmiotu obowiązkowego. Organizują także warsztaty online, które odbywają się od poniedziałku do piątku i poruszają zagadnienia, takie jak: rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami, sztuka wystąpień publicznych czy też projektowanie graficzne lub tworzenie filmów na youtube. 

Informacje o rekrutacji: https://szkolawchmurze.org/formularz YouSchool 

To platforma edukacyjna, która wspiera szkoły podstawowe i instytucje edukacyjne, którym zależy na dostarczaniu swoim uczniom wiedzy podanej w nowoczesny sposób. 

Platformę wyróżnia skupienie na motywacji poznawczej, kreatywne, aktywizujące zadania, dostęp do szerokiej bazy wiedzy i możliwość samodzielnego monitorowania postępów pracy przez ucznia. Jest zgodna z podstawą programową i zawiera opracowanie materiału obowiązującego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.  

Działają w szkołach Edison Primary School Warszawa, Modelowa Edukacja Montessori Nieporęcie, Cogito we Wrocławiu, Niezwyczajna Szkoła Specjalna w Józefowie, SP Montessori w Augustowie, SP Montessori im. Urszuli Ledochowskiej w Warszawie. 

https://youschool.me/


Montessori Mountain School 

Od ponad 20 lat prowadzą szkoły wspierające rodziców i dzieci uczące się w modelu edukacji domowej. Ich przygoda na tym polu rozpoczęła się od niewielkiej szkoły we wsi Koszarawa Bystra. Dziś placówki działają w 6 województwach i łącznie gromadzą kilka tysięcy uczniów. Edukacja domowa jest jednym z elementów misji ich fundacji, którą jest prowadzenie dobrych, inspirujących i bezpłatnych szkół dla dzieci poszukujących swojej indywidualnej ścieżki rozwoju i chcących rozwijać swoje pasje i talenty.

Udostępniają swoim uczniom prostą platformę z materiałami pomocniczymi, za pośrednictwem której można umówić się na egzaminy. Na platformie uczniowie mogą znaleźć także inne materiały takie jak pytania, które pomogą uczniom przygotować się do egzaminu pisemnego oraz treści i wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i klasy. 

Do egzaminów można podejść albo w trakcie sesji egzaminacyjnych organizowanych przez szkoły lub indywidualnie poza sesjami wyznaczonymi przez szkołę. Możliwe jest umówienie się na egzamin bezpośrednio z wybranym nauczycielem. 

Informacje o rekrutacji: https://mms.edu.pl/rekrutacja/ 

 

Centrum Edukacji “Daniel” 

Od ponad 6 lat prowadzą bezpłatną stacjonarną edukację w szkole podstawowej i liceum z elementami Montessori i w oparciu o pedagogikę Freineta. Jest to szkoła z Chrześcijańskimi wartościami mieszcząca się w Warszawie.

Od roku szkolnego 2023/2024 korzystają z platformy Moodle, która zawiera materiały i formę sprawdzania wiedzy, a konsultacje są dostępne za dodatkową opłatą. 

Egzaminy końcoworoczne odbywają się w kilku różnych terminach sesji egzaminacyjnej. Uczniowie mają także możliwość ustalenia indywidualnych terminów egzaminów.

Dodatkowa pomoc dostępna dla uczniów to możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami, możliwość udziału we wszystkich konkursach międzyszkolnych, udział w zajęciach dodatkowych w grupach.

Szkoła działa razem z Fundacją “Edukacja z wartościami”, z którą prowadzą program, w którym za pewne osiągnięcia zdobywa się punkty, które później można wymienić na dodatkowe aktywności na terenie szkoły np. konsultacje, zajęcia specjalistyczne, warsztaty grupowe. 

Informacja o rekrutacji: https://daniel.edu.pl/ce-daniel/jak-zapisac-dziecko/

 

 

Szkoła Emmanuel 

To szkoła, która zapewnia dzieciom edukację od 8 lat. Realizują podstawę programową razem z oparciem się o chrześcijańskie wartości w szkole podstawowej i liceum, które są bezpłatne. Główna siedziba mieści się w Krakowie. 

Tutaj również platformą edukacyjną jest Moodle. Z dodatkowych pomocy edukacyjnych zapewniają swoim uczniom cykliczne warsztaty edukacyjne z wybranych przedmiotów oraz konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej. To, co ich wyróżnia, to możliwość skorzystania z indywidualnie napisanego planu pracy tygodniowej, miesięcznej czy nawet rocznej, a bieżąca komunikacja z Nauczycielami i Dyrekcją odbywa się poprzez e-dziennik. 

Informcje o rekrutacji: https://edukacjaemmanuel.org/edukacja-domowa/

Prywatne szkoły im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 

Szkoła podstawowa i liceum, działające w podwarszawskim Sulejówku przez 12 lat, przerodziły się w prężnie działający zespół szkół, który opiekuje już około 2,5 tys. uczniów. Posiadają trzy szkoły podstawowe w Warszawie i jedno liceum w Sulejówku. 

Nie mają dedykowanej platformy edukacyjnej, jednak materiały udostępniają na Librusie. Na stronie internetowej w zakładkach SP/LO mają dostępne materiały ćwiczeniowe do druku, ze wszystkich przedmiotów i na każdy miesiąc nauki. 

Dodatkowe pomoce dla ucznia to zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz English Theatre.

Informacje o rekrutacji: https://ed.moracz.edu.pl/ 

 

Możliwość dopasowania oferty do potrzeb rodziny

Edukacja domowa w Polsce staje się coraz bardziej zróżnicowaną i atrakcyjną opcją dla rodziców poszukujących alternatywnych sposobów nauczania swoich dzieci. Każda ze sprawdzonych przez nas placówek ma swoje unikalne cechy i ofertę, pozwalając dostosować proces nauki do indywidualnych potrzeb ucznia. Bez względu na wybór, kluczem do sukcesu w edukacji domowej pozostaje zaangażowanie rodziców, wsparcie placówki oraz motywacja ucznia do aktywnego uczenia się. Niech to będzie fascynującą przygodą w odkrywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów!

 

Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl