Blog

Czy partia Szymona Hołowni ma pomysł na polską edukację?

W dzisiejszym artykule kontynuujemy dzielenie się odpowiedziami, jakie uzyskaliśmy od polityków na temat raportu “Nowa jakość czy patologia? Edukacja Domowa w Polsce”. Kolejną partią, która przesłała nam komentarz związany z edukacją domową jest Polska 2050, która w wyborach parlamentarnych startuje w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ich koalicja na liście wyborczej znajdziecie pod nazwą Trzecia Droga. 

Zespół edukacyjny Polski 2050 Szymona Hołowni zdecydował się odpowiedzieć nam na raport i wyrazić opinię na temat edukacji domowej. W swoim programie Edukacja dla Przyszłości, partia ta wyraźnie opowiada się za wsparciem wszystkich form edukacji, w tym edukacji domowej, jako cennej i zindywidualizowanej metody nauczania. Polska 2050 zwraca uwagę na ważny aspekt tej formy nauczania, który dla nas także jest istotny. Edukacja domowa jest elastyczna i posiada zdolność do dostosowywania się do indywidualnych potrzeb uczniów. Partia, cytując amerykański instytut NHERI, przedstawiła badanie, z którego wynika, że dzieci uczące się w domu osiągają wyniki egzaminów na studiach na poziomie 75-85%. Taki wynik jest znacznie wyższy niż w przypadku uczniów szkół państwowych i prywatnych. Pokazali przez to, że edukacja domowa może przynosić znakomite efekty edukacyjne. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tą formą jest, według partii, brak przymusu, rygoru i presji ocen. Dla wielu uczniów, zwłaszcza tych o specyficznych potrzebach, takie podejście jest niezwykle ważne. Dzięki edukacji domowej, dzieci mogą dostosować tempo nauki do swoich indywidualnych możliwości i potrzeb. To również szansa dla uczniów z trudnościami, zaburzeniami, czy chorobami, które utrudniają pełne uczestnictwo w tradycyjnym modelu edukacji. Należy także wspomnieć, że edukacja domowa to ogromna szansa dla uczniów utalentowanych, którzy potrzebują mniej czasu na przyswojenie takiej samej ilości materiału jak reszta. To dzięki edukacji domowej część uczniów może zaliczyć dwie klasy w jeden rok lub skupić się na swojej pasji zawodowo.

Zespół edukacyjny partii spojrzał także na zagrożenia, które niesie ze sobą edukacja domowa. W rozmowie z nami podkreślili, że ta forma, to nie tylko sukcesy w nauce, ale także duża odpowiedzialność ze strony rodziców i opiekunów. Nauczanie domowe wymaga zaangażowania, kreatywności, samodyscypliny oraz właściwej organizacji czasu. Polska 2050 podkreśliła, że w tym trybie nauki to na rodziców spada obowiązek zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do nawiązywania szerszych relacji społecznych ze swoimi rówieśnikami.

Strategie 2050 w planie Edukacji dla przyszłości (całość znajdziecie pod linkiem https://strategie2050.pl/plan-dla-polski/edukacja-dla-przyszlosci/) zwracają uwagę na rosnącą liczbę uczniów wybierających edukację domową, co świadczy o tym, że ta forma nuaki jest coraz bardziej potrzebna. Szczególnie w okresie nauczania zdalnego i postpandemicznym, edukacja domowa stał się atrakcyjną opcją dla wielu rodziców i uczniów (o tym piszemy także w naszym raporcie https://domowa.edu.pl/raport-ed-2023/).

 

Przygotowała: Wiktoria Malinowska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl