Blog

Badanie online w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Sytuacja, z którą wszyscy się teraz mierzymy, ogranicza nas na wielu płaszczyznach. Niestety uniemożliwia także realizowanie działań planowanych na długo przed ogłoszeniem pandemii. W takiej sytuacji znaleźli się też rodzice, którzy planowali ubiegać się o zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą. Kontakt ze szkołą nadal powinien być możliwy, ponieważ większość działa zdalnie i są w kontakcie telefonicznym lub mailowym z rodzicami. Natomiast sytuacja komplikuje się, gdy trzeba uzyskać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Pomimo iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyłącza z czasowego zamknięcia poradnie psychologiczno-pedagogiczne, badania, na które rodzice oczekują miesiącami, są odwoływane, a nowe terminy dotychczas nie są wyznaczane. Zaniepokojeni głosami od rodziców 17 marca zespół Fundacji Edukacji Domowej wykonał kilka telefonów do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i tylko w jednej pracownicy byli obecni w placówce. Część organizacji wskazała, że pracownicy pracują zdalnie i są w kontakcie telefonicznym, istnieje możliwość zapisania się na badanie, jednakże żadna z nich aktualnie nie prowadzi działań diagnostycznych.

Przez wzgląd na brak możliwości ubiegania się o zgodę na edukację domową z powodu ograniczeń w zdobyciu opinii z poradni, postanowiliśmy działać natychmiast i wysłaliśmy odpowiednie pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postulowaliśmy w nim, aby znowelizowano system edukacji domowej z uwzględnieniem obecnych ograniczeń. Uznaliśmy, że dużym ułatwieniem byłoby wykonywanie badań z wykorzystaniem narzędzi on-line. 

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedziano nam, iż monitorowano funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była ograniczona, w tym publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Z zebranych przez nich informacji wynika, że większość placówek, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów.  Placówki, które nadal działają w sposób ograniczony, są zobowiązane do realizowania swoich zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

“W związku z tym, przepisy prawa oświatowego umożliwiają publicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym wykonywanie swych zadań w sposób zdalny – w tym dotyczy to również sytuacji, w której badania diagnostyczne będące podstawą wydania ww. opinii można przeprowadzić w sposób zdalny. W przypadku, gdyby poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie mogła realizować ww. zadania w sposób zdalny, dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tego zadania i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.” (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego, Pismo z dnia 21 kwietnia 2020 r.,  DKO-WOK.4031.11.2020.AAK)

Powyższy cytat potwierdza możliwość przeprowadzania badań w sposób zdalny. Wynika z tego, iż odmowa wydawania opinii w sytuacji, gdy poradnia działa, nawet w ograniczony sposób, jest niezgodna z przepisami prawa oświatowego. Zachęcamy więc do kontaktu z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu podjęcia badania w sposób zdalny. 

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl