Świąteczne spotkanie dla edukacji domowej


Fundacja Edukacji Domowej tworzy przestrzeń do poznania się, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia kompetencji rodziców. Naszym marzeniem jest pomóc rodzicom w stworzeniu społeczności, w której możliwe będzie wzajemne wsparcie i zawiązywanie budujących kontaktów. Jako Fundacja chcemy wspierać rodziców w kształtowaniu odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa.

15 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie dla edukacji domowej organizowane przez Fundację Edukacji Domowej. Dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela. Mali twórcy wykonali między innymi wyklejankę z plasteliny, bombki ze styropianowych kulek oraz świąteczne kartki. Mieli też okazję posłuchać przeczytanej przez nauczyciela bajki. Dzieci współpracowały ze sobą podczas warsztatów i miały okazję do wspólnej zabawy i zawiązania relacji.

Rodzice natomiast w świątecznej atmosferze uczestniczyli w prelekcjach. Pierwszy wykład dotyczył metody Marii Montessori. Drugi natomiast traktował o wsparciu rozwoju dziecka będącego w nauczaniu domowym przez rodzica.

Fundacja Edukacji Domowej zaprosiła do udziału w wydarzeniu specjalistów. Każdy z zaproszonych gości prowadził stoisko, przy którym rodzice mieli możliwość indywidualnej rozmowy i konsultacji ze specjalistami.

Podczas wydarzenia naszymi specjalistami byli Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Homo Creator z Opola, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Lolek” z Wadowic, Centrum Nauczania Domowego (projekt edukacyjny udostępniający profesjonalną platformę edukacyjną) oraz Wolna Szkoła Przestrzeń (prowadząca zajęcia dla dzieci z edukacji domowej). Spotkanie odbyło się w szkole przyjaznej edukacji domowej – Prywatnej Szkole „Inspiracja” w Krakowie.

Świąteczne spotkanie dla edukacji domowej dawało możliwość poznania różnych perspektyw na nauczanie domowe, kontaktu ze specjalistami wraz z możliwością indywidualnej rozmowy oraz przede wszystkim poznania innych rodzin edukujących dzieci w domu.

Wszystkim obecnym na spotkaniu bardzo dziękujemy za udział! Mamy nadzieję, że zobaczymy się podczas następnego wydarzenia organizowanego przez Fundację Edukacji Domowej.

Related Posts