Drodzy Rodzice!

 

Jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoim dzieckiem, waszym kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do szkoły.

 

Aby ułatwić to zadanie wszystkim rodzicom, poprosiliśmy naszą zaprzyjaźnioną kancelarię prawną Tusiński i Współpracownicy (www.kancelariatusinski.pl/) o przygotowanie przykładowych dokumentów aplikacyjnych.

 

Udostępnione niżej wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2017 roku (w szczególności odpowiadają one przepisom ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Jednocześnie zaznaczamy, że są to dokumenty przykładowe, a każda szkoła może stosować własne wzory dokumentów związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz uzyskaniem zezwolenia na edukację domową.

 

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

 

1. Dokument, który należy złożyć w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej:

 

– Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania,

Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

 

2. Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:

 

– Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza),

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

– Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

 

– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,

Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

 

– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

 

– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (wystawia poradnia publiczna).