Dokumenty aplikacyjne

 

Drodzy Rodzice!

 

Jeśli podjęliście decyzję o rozpoczęciu edukacji domowej ze swoim dzieckiem, waszym kolejnym krokiem będzie uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do szkoły.

 

Aby ułatwić to zadanie wszystkim rodzicom, poprosiliśmy naszą zaprzyjaźnioną kancelarię prawną Tusiński i Współpracownicy (www.kancelariatusinski.pl/) o przygotowanie przykładowych dokumentów aplikacyjnych.

 

Udostępnione niżej  wzory dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zostały sporządzone z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2017 roku (w szczególności odpowiadają one przepisom ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe). Jednocześnie zaznaczamy, że są to dokumenty przykładowe, a każda szkoła może stosować własne wzory dokumentów związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz uzyskaniem zezwolenia na edukację domową.

 

Jaki komplet dokumentów musi dostarczyć rodzic, aby zapisać dziecko na edukację domową?

 

1. Dokument, który należy złożyć w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej:

 

– Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania,

  Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

 Wniosek do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie badania z przykładowym uzasadnieniem

 

2. Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:

 

– Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza),

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

 

– Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

 Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą z przykładowym uzasadnieniem

 

– Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,

 Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

 Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej

 

– Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych,

 Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

 Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych

 

– Opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej (wystawia poradnia publiczna).

 

F

Strona www.domowa.edu.pl ( Edukacja Domowa ) wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Ciasteczko to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij