Blog

Walka o edukację domową zakończona sukcesem!

 

We wrześniu 2017 roku do Fundacji Edukacji Domowej zgłosiła się Pani Agata wraz ze swoją osiemnastoletnią córką, prosząc o pomoc. Gdy rozpoczęłyśmy korespondencję, Pani Agata przebywała poza granicami naszego kraju, zaś jej córka Zuzanna przebywała w Polsce pod opieką babci. Uczennica we wrześniu rozpoczęła klasę maturalną w jednym z warszawskich liceów, gdzie starała się o uzyskanie zgody na rozpoczęcie edukacji domowej, ponieważ chciała dołączyć do swojej mamy na czas roku szkolnego jednocześnie realizując obowiązek szkolny poza szkołą. Wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne zostały złożone u Dyrektora szkoły jeszcze w lipcu 2017 r. Przez bardzo długi czas Dyrektor unikał jednoznacznej odpowiedzi, czy wyraża zgodę na nauczanie domowe. Nauczyciele nie zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji, z czego wynikały kolejne nieobecności oraz oceny niedostateczne.

Dyrektor szkoły bardzo nieprzychylnie podchodził do edukacji domowej zainteresowanej uczennicy, która mimo wyjazdu za granicę do mamy, chciała dokończyć swoją edukację w dotychczasowym liceum oraz przystąpić do matury. Na początku października 2017 r., Dyrektor liceum po konsultacji z prawnikiem wystawił decyzję odmowną w sprawie możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą dla osiemnastoletniej uczennicy. Swoją decyzję argumentował pełnoletnością Zuzanny, której z racji wieku nie dotyczy już obowiązek nauki. Decyzja podjęta przez Dyrektora uniemożliwiła uczennicy ukończenie liceum, zdanie egzaminu maturalnego, a także rozpoczęcie wymarzonych studiów w Polsce.

W czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, Pani Agata została poinformowana przez Dyrektora o groźbie skreślenia córki z listy uczniów. Dyrektor bardzo mocno naciskał na powrót uczennicy do kraju oraz powrót na zajęcia klasowo-lekcyjne. Gdy w połowie października otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, nasza zaprzyjaźniona kancelaria sporządziła i wniosła odwołanie od negatywnej decyzji Dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Z końcem grudnia 2017 r. otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która uchyla zaskarżoną przez kobiety decyzję Dyrektora oraz stwierdza, że osiemnastolatka spełnia przesłanki do realizacji obowiązku nauki poza szkołą. Kurator wskazuje, że edukacja domowa jest jedną z form realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające czasowo za granicą. Jest to jednoznaczne z unieważnieniem wszystkich nieobecności i ocen niedostatecznych oraz z możliwością ukończenia szkoły średniej w trybie edukacji domowej.

Obecnie Zuzanna ucząca się w edukacji domowej jest na etapie ustalania wymagań edukacyjnych oraz terminów egzaminów. Pomyślne zdanie egzaminów klasyfikacyjnych pozwoli jej przystąpić do egzaminów maturalnych, co z kolei da jej szansę na rozpoczęcie studiów na wymarzonej uczelni w Polsce.

Na koniec pragniemy pogratulować Pani Agacie wytrwałości w dążeniu do celu. Zuzannie życzymy pomyślnie zdanych egzaminów oraz wielu sukcesów. Serdecznie dziękujemy za możliwość opublikowania  powyższej historii.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i przyczynić się do pozytywnego zakończenia sprawy Pani Agaty oraz jej córki Zuzanny. Powyższa historia jest przykładem na to, że zawsze warto zawalczyć o edukację dla swojego dziecka. W przypadku walki o edukację domową, nasza Fundacja z radością wesprze Państwa działania. 🙂

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl