Blog

Szkoła przyjazna edukacji domowej. Wywiad z dyrektorem NSP w Garwolinie – Radosławem Miturą

Radosław Mitura – biogram 

Z wykształcenia jest nauczycielem muzyki, matematyki, chemii, geografii i informatyki. Obecnie studiuje logopedię i rehabilitację głosu. Pracuje w szkolnictwie ogólnokształcącym ponad 10 lat. Od 15 lat prowadzi szkoły muzyczne w Garwolinie. Jest także dyrygentem Chóru Miasta Garwolina. Obecnie prowadzi z żoną szkołę Niepubliczną Szkołę Podstawową w Garwolinie oraz otwiera liceum ogólnokształcące dla osób realizujących obowiązek szkolny poza szkołą, czyli tzw. edukację domową. Państwo Miturowie mają 5 własnych dzieci, z których trójka jest w edukacji domowej.

 

Gabriela Letnovska: Czym wg Pana jest szkoła przyjazna edukacji domowej? Jakie wartości powinna posiadać taka szkoła?

RM: Szkoła przyjazna edukacji domowej to przede wszystkim szkoła otwarta, wychodząca poza schematyczne założenia o edukacji. Szkoła, która daje możliwość kształcenia się we własnym tempie. Szkoła, dla której indywidualizm ucznia jest najważniejszy. I jeszcze jedno: to szkołą, która jako priorytet stawia sobie odkrywanie w dziecku tego, w czym jest najlepisze i rezygnuje ze schematycznego dążenia do osiągania założonych systemowo celów.

 

GL: Czy trudno wprowadzić takie wartości w szkole?

RM: W systemie edukacji domowej raczej nie! Wystarczą tylko chęci osób prowadzących szkołę oraz zrozumienie nauczycieli, czym jest proces edukacji domowej.

 

GL: Jacy powinni być nauczyciele szkoły przyjaznej?

RM: Mam wrażenie, że wybór systemu nauki w edukacji domowej jest nie tylko uzależniony od osobowości dziecka i stylu życia jego rodziny oraz podejścia do systemowej edukacji, ale także w dużej mierze od osobowości nauczycieli zatrudnianych w szkole kształcącej dzieci w ED.

Nauczyciele powinni iść wspólnie z założeniami szkoły. Powinni być otwarci, elastyczni, serdeczni. Najważniejszą cechą nauczyciela szkoły przyjaznej ED musi być chęć i umiejętność dostrzegania w dziecku jego dobrych stron. Sprawdzanie wiedzy nie może polegać jedynie na udowadnianiu, że czegoś nie umiemy albo umiemy za mało – wtedy zazwyczaj rodzą się w uczniach niechęci, frustracje i w konsekwencji brak zainteresowania przedmiotem. Podejście pedagogów, szczególnie w szkole podstawowej, ma ogromny wpływ na rozwój ścieżki życiowej dzieci – czasami nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę.

 

GL: Czy każde dziecko może korzystać z takiej formy edukacji?

RM: Oczywiście, że może każde. Przejście na edukację domową nie ma ograniczeń prawnych, ani formalnych. Wystarczy tylko podanie rodzica w szkole przyjaznej. Wiele szkół poprostu nie wydaje takich zgód. Przed wyborem tej formy edukacji rodzice powinni dokładnie się z nią zapoznać, a przede wszystkich znależć taką szkołę, która będzie pomagać dziecku w drodze zdobywania wiedzy.

 

GL: Co zrobić, aby zapisać dziecko do takiej szkoły?

RM: Aby zapisać dziecko do szkoły przyjaznej ED wystarczy przesłać wniosek o przyjęcie do szkoły (jeśli następuje zmiana szkoły), ostatnie świadectwo oraz wniosek o zezwolenie na edukację domową. W zasadzie przejść na edukację domową można w każdej chwili roku szkolnego. W naszej Szkole mamy nabór otwarty właściwie cały rok.

 

GL: Czy Pana dzieci także uczą się w ED?

RM: Tak, oczywiście! Mamy piątkę dzieci. Troje z nich jest uczniami naszej szkoły podstawowej i uczą się w ED.

 

GL: Skąd pomysł na wprowadzenie edukacji domowej do szkoły oraz domu?

RM: Pomysł o edukacji domowej powrócił kolejny raz do naszego domu w czasie pandemii. Byliśmy sfrustrowani razem z dziećmi zasypywaniem ich mailami, pracami, sprawdzianami itp. Postanowiliśmy spróbować z najmłodszą córką zmienić system nauki – i tak zrobiliśmy. Cóż to była za radość, jak Anielka już w kwietniu skończyła rok szkolny 🙂 Taką możliwość daje właśnie edukacja domowa!

Właściwie po tym pierwszym roku w przypadkowej szkole prowadzącej edukację domową już wiedzieliśmy, że do systemowej szkoły nie wrócimy. Co więcej, postanowiliśmy, że założymy własną szkołę. Mamy szkoły muzyczne, więc to nie był plan abstrakcyjny 🙂 Podparci doświadczeniem rocznej edukacji domowej naszego dziecka stworzyliśmy Szkołę w naszym mieście, która skupia się jedynie na dzieciach uczących się poza systemem. Wszyscy nasi uczniowie otrzymują bezpłatnie od nas platformę edukacyjną, podręczniki, a także wsparcie pedagogów w przygotowaniu się do egzaminu ośmioklasisty.

Jako szkoła przyjazna edukacji domowej przyjmujemy także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpracujemy ze specjalistami w zasadzie z całej Polski. Chciałbym dodać, że obecnie nie ma rejonizacji, więc można zapisać dziecko do każdej szkoły w Polsce bez względu na adres zamieszkania. My mamy uczniów naprawdę z najodleglejszych miejscowości.

 

Poznaj bliżej Niepubliczną Szkołę Podstawową w Garwolinie

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!