Blog

Podziękowania dla Prezydenta RP za weto ws. lex Czarnek 2.0

Dnia 15 grudnia 2022 Prezydent RP Andrzej Duda powiedział stop i zawetował ustawę z dnia 4 listopada zmieniającą ustawę Prawo oświatowe. Jest to wspaniała informacja dla środowiska edukacji domowej, która od wielu tygodni apelowała o zatrzymanie krzywdzących zmian. Dziękujemy Panie Prezydencie! Za wysłuchanie naszego głosu, za dotrzymanie obietnicy o ułatwieniach dla rodzin w edukacji domowej! Jest to efekt działania każdego z nas – rodziców, nauczycieli, dyrektorów, działaczy, polityków, którzy stanęli po naszej stronie!

Cieszą nas słowa Prezydenta RP, które padły podczas konferencji prasowej 15.12.22r.: “Mimo że długo były prowadzone prace nad tą ustawą, nie udało się osiągnąć czegoś, co nazwałbym społecznym kompromisem. Projekt nie uzyskał szerokiej społecznej akceptacji. Otrzymałem 133 listy protestacyjne, niektóre z nich podpisane przez kilkadziesiąt organizacji, inne przez kilkanaście tysięcy osób.” – powiedział. 

W dniu 20 października 2022 do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zmieniający zapisy dotyczące edukacji domowej. W środowisku edukatorów domowych Ustawa zdążyła wywołać burzliwą dyskusję, ponieważ w proponowanej formie mogła znacząco zmienić obraz edukacji domowej w Polsce.

Od pierwszego dnia procedowania Ustawy nasza Fundacja była zaangażowana w pracę grupy roboczej, aby wypracować lepsze rozwiązania. Stworzyliśmy grupę na Facebooku pn.; “Bronimy Edukacji Domowej”, która zgromadziła blisko 5 tys. osób, aby dzielić się z Wami wszystkimi zmianami w procesie legislacyjnym. Drugim celem tej grupy było zaangażowanie środowiska w inicjatywy społeczne, co udało się, chociażby w postaci cichego protestu pod postem MEiN. W ramach tej inicjatywy ponad 3,5 tys. osób wyraziło swój sprzeciw wobec ograniczania swobody obywatelskiej w zakresie edukacji.

Apelowaliśmy do Posłów i Senatorów, aby zatrzymano tę Ustawę. Apelowaliśmy także o to, aby zmiany mające znaczący wpływ na szeroką grupę społeczną były z nią konsultowane. 

Udało nam się zorganizować także konferencję środowisk edukacji domowej, podczas której wspólnie z przedstawicielką Wolnej Szkoły, Prezes Fundacji Bullerbyn oraz rodzicem — edukatorem domowym — zwróciliśmy się do Prezydenta z prośbą o wysłuchanie naszych argumentów i zawetowanie ustawy. 

Co mogło się zmienić, gdyby ustawa została przyjęta: 

  • możliwość składania wniosku o zezwolenie na edukację domową od 1 do 21 września,
  • powrót rejonizacji w obrębie województwa zamieszkania oraz sąsiadującego,
  • egzaminy stacjonarne, zgłaszane wcześniej do organu sprawującego kontrolę.

 

Trzeba powiedzieć jasno, że edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Jest ona pełnoprawną, opisaną w ustawie Prawo oświatowe alternatywną formą edukacji względem stacjonarnej nauki szkolnej. Edukacja domowa daje wolność i elastyczność dzieciom oraz ich rodzicom w zakresie czasu, pory i miejsca nauki, co znacząco wpływa na podniesienie efektywności procesu nabywania wiedzy. Daje przestrzeń na rozwijanie pasji i dążenie do edukacji przyszłości. Ale przede wszystkim należy powiedzieć czym edukacja domowa jest dla rodzin – to czas na budowanie relacji, na wychowywanie zgodnie z wartościami, to tworzenie środowiska przyjaznego dziecku.

Panie Prezydencie, dziękujemy za wstawienie się w naszej sprawie! 

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w pracę nad zatrzymaniem Ustawy, a w szczególności Prezesowi Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie Mariuszowi Dzieciątko, Prezes Fundacji Bullerbyn Mariannie Kłosińskiej  oraz społeczności Wolnej Szkoły.

Zespół Fundacji Edukacji Domowej!

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl