Blog

Nie musisz być superbohaterem, żeby uczyć swoje dziecko w domu

Czas wakacji to okres zasłużonego odpoczynku. Warto jednak już teraz zastanowić się nad edukacją dziecka i zaplanować kolejny rok szkolny.

Drogi Rodzicu, jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem edukacji domowej ze swoim dzieckiem, ale masz wątpliwości związane z tą decyzją, zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się, jakie korzyści płyną z edukacji domowej.

Czym jest edukacja domowa?

W polskim systemie oświaty istnieją cztery możliwości spełniania obowiązku szkolnego. Pierwszym z nich jest tryb stacjonarny, w którym dziecko uczęszcza do szkoły. Jest to najbardziej popularna forma edukacji w Polsce. Drugą opcją jest indywidualny tok nauczania polegający na tym, że dziecko wykazujące się szczególnymi zdolnościami, poza uczęszczaniem do szkoły stacjonarnej, realizuje dodatkowy program dopasowany do jego indywidualnych predyspozycji. Nauczanie indywidulane jest kolejną możliwością, z której skorzystać można jedynie w szczególnych przypadkach. Jest ono przyznawane dziecku przez szkołę w przypadku, gdy jego stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia mu uczęszczanie do szkoły w trybie stacjonarnym. Wówczas lekcje z dzieckiem odbywają się w domu i prowadzone są przez nauczyciela. Czwartą możliwość stanowi natomiast edukacja domowa. Jest to forma kształcenia, w której dziecko zapisywane jest do szkoły stacjonarnej zgodnie z województwem zamieszkania. Nie uczestniczy jednak w tradycyjnych lekcjach w szkole. Obowiązek szkolny spełnia w domu lub korzystając z zajęć poza systemem szkolnym. W tej formie nauki to rodzic lub prawny opiekun przejmuje na siebie obowiązek kształcenia dziecka i tym samym staje się dla niego nauczycielem.

Drogi Rodzicu, pamiętaj, że aby uczyć swoje dziecko w domu, nie musisz posiadać wykształcenia pedagogicznego, ani spełniać żadnych wymogów formalnych, które weryfikują Twoją wiedzę. Najważniejsze są chęci!

Dlaczego edukacja domowa?

Edukacja domowa jest coraz częściej wybieraną formą edukacji w Polsce. Niezadowolenie z systemu szkolnictwa to tylko wierzchołek góry lodowej, który sprawia, że rodzice decydują się na kształcenie swojego dziecka w domu. Forma edukacji domowej pozwala rodzicom na większą swobodę podejmowania życiowych decyzji, które nie są zależne od planu lekcji i harmonogramu roku szkolnego. Zagraniczne podróże, wyjazdy edukacyjne, rodzinne uroczystości czy delegacje możecie spędzać wspólnie bez konieczności usprawiedliwiania nieobecności w szkole i nadrabiania zaległego materiału. Faktem jest również to, że w edukacji domowej dziecko przyswaja wiedzę w krótszym czasie, ponieważ tempo pracy dostosowane jest do jego indywidualnych potrzeb.

Budowanie trwałych relacji

Relacje oparte na bliskości to wartość, która dla wielu rodziców staje się nadrzędna. Edukacja domowa stwarza odpowiednie warunki do tego, by budować trwałe i silne więzy rodzinne. Rodzic spędza z dzieckiem znaczną część dnia, dzięki czemu ma możliwość obserwowania jego rozwoju. Edukacja domowa to nie tylko wspólna nauka z dzieckiem, ale przede wszystkim odkrywanie świata jego oczami. Wspólne posiłki, nauka bez sztywnych czasowych ram, wspólna zabawa sprawiają, że więzy rodzinne się zacieśniają, a sama rodzina staje się dla dziecka ogromną wartością.

Realny wpływ na rozwój intelektualny dziecka

W nauczaniu domowym to rodzic ma największy wpływ na rozwój swojego dziecka. Rodzic staje się nie tylko nauczycielem, ale przewodnikiem, autorytetem i przyjacielem. Rodzic może kształtować charakter swojego dziecka, przekazywać mu idee i wartości, które są dla niego ważne, ale też rozmawiać, wymieniać spostrzeżenia i poglądy. W nauczaniu domowym rodzic może również pomóc dziecku w rozwijaniu jego indywidulanych predyspozycji – lekcje baletu, rysunku, gry na pianinie, języków obcych to tylko niektóre z opcji wydobywające talenty dziecka. Wspólne lepienie figurek z masy solnej, wycinanie witraży, dekorowanie stołu, zbieranie jesiennych liści to doskonały sposób na kreatywne spędzenie czasu. Rodzic nie musi obawiać się, że dziecko będzie czerpać z niewłaściwych wzorców lub że wpływ na nie będą mieli rówieśnicy.

Wszystko jest nauką

Gotowanie, wycieczki do muzeum, jazda na rowerze. Wszystko to jest formą nauki, podczas której dziecko zyskuje nowe kompetencje i poznaje świat na swój własny sposób. Nauka nie musi kojarzyć się z przerabianiem podręcznika strona po stronie, a dziecko ma szansę zobaczyć, że to, czego się uczy, dotyczy otaczającego je świata. Nauka i zdobywanie wiedzy często łączone są ze sprawdzianami, pracami domowymi i dźwiganiem ciężkich tornistrów. W domu dziecko ma przestrzeń i czas na doświadczenie i praktyczną naukę. Uczy się nie tylko treści zawartych w podstawie programowej, ale także rozwija swoje zainteresowania, wdraża się do obowiązków domowych i uczy się samodzielności.

Dzieciństwo bez ograniczeń

Nieograniczone sposoby poznawania świata i możliwość podążania za własnymi zainteresowaniami to bodaj największe zalety edukacji domowej. Dziecko, aby swobodnie się rozwijać, potrzebuje bezpiecznej, pełnej miłości przestrzeni do nauki, jaką zapewnia rodzinny dom. Możliwość nauki przez ruch i doświadczenie pobudzają wrodzoną ciekawość dziecka. Nauka w domu nie jest równoznaczna z przeniesieniem szkolnej ławki do biurka w domu. Wręcz przeciwnie! Dziecko uczące się w domu realizuje materiał dużo szybciej niż w szkole. Dzięki temu większość czasu może poświęcać na rozwijanie zainteresowań i pasji oraz kreatywną zabawę. Dzieci w nauczaniu domowym mogą w pełni cieszyć się czasem dzieciństwa, wykorzystując swoją kreatywność. Edukacja domowa sprzyja ponadto naturalnym potrzebom dziecka, takim jak ruch, uzewnętrznianie ekspresji, zaspokajanie ciekawości przez bodźce zewnętrzne. Dziecko uczy się dzięki temu przez praktykę.

Edukacja domowa jest doskonałą alternatywą dla rodziców, którym zależy na tym, by mieć realny wpływ na rozwój swojego dziecka.


Jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat edukacji domowej, skontaktuj się z sekretariatem Fundacji Edukacji Domowej.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!