Blog

Jakie egzaminy trzeba zdać w edukacji domowej?

Uczniowie ED nie zdają egzaminów z następujących przedmiotów: 

 • muzyka,
 • plastyka,
 • technika,
 • religia,
 • wychowanie fizyczne.

 

Liczba tych, które obowiązują zależy od etapu edukacyjnego.

Klasy 1-3 (liczba egzaminów – 2):

 • edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje część polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą, a także zawiera elementy informatyki,
 • język obcy.

 

Klasa 4 (liczba egzaminów – 6):

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • historia,
 • przyroda,
 • informatyka.

 

Klasa 5 (liczba egzaminów – 7):

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka.

 

Klasa  6 (liczba egzaminów – 7):

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • informatyka.

 

Klasa 7 (liczba egzaminów – 10):

 • język polski,
 • pierwszy język obcy nowożytny,
 • drugi język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka.

 

Klasa 8 (liczba egzaminów – 12):

 • język polski,
 • pierwszy język obcy nowożytny,
 • drugi język obcy nowożytny,
 • matematyka,
 • historia,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • informatyka.

 

Liceum:

 • Liczba egzaminów w liceum zależy od wybranego profilu.
Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!