Blog

Forum Edukacji Domowej

Grupa robocza “Forum Edukacji Domowej” została powołana w grudniu 2022 r. z inicjatywy kilku reprezentantów szkół przyjaznych edukacji domowej oraz organizacji pozarządowych, wśród członków są także zaangażowani społecznie rodzice. Forum ED ma na celu wypracowanie korzystnych zmian w edukacji domowej, a także zapobieganie działaniom, które nie wynikają z wnikliwej analizy potrzeb społeczności ED. Zadaniem członków Forum ED jest lobbowanie polityków oraz MEiN, podejmowanie dialogu z nimi, udział w dyskusji na temat edukacji domowej w Polsce, przygotowywanie rzetelnych raportów i badań, które posłużą jako źródło wiedzy w opracowywaniu zmian edukacji domowej w Polsce. Spotkania forum edukacji domowej odbywają się regularnie. Za nami już 4 wartościowe dyskusje. 

Podczas spotkania 25 stycznia 2023 r., w którym uczestniczyli: 

Marianna Kłosińska – prezeska Fundacji Bullerbyn na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych,

Mariusz Dzieciątko – prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, 

Agnieszka Olszewska – prezeska Edison School i liderka YouSchool, 

Anna Łącka – prezeska Fundacji Edukacji Domowej, 

Gabriela Letnovska – koordynatorka w Fundacji Edukacji Domowej,  

głównym tematem, który został omówiony był problem finansowania w ED. 23 grudnia 2022 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w którym został przedstawiony  podział części subwencji, w tym na uczniów w edukacji domowej. Wysokość wagi subwencji została uzależniona od  liczby uczniów danej szkoły realizujących edukację poza szkołą. Rozkłada się ona następująco: 

  • stosuje się do subwencji mnożnik 0,8 gdy w szkole jest mniej niż 200 uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą
  • w zakresie uczniów i słuchaczy powyżej 200 stosuje się odpowiednio:

– 0,2 gdy w szkole stosunek uczniów w edukacji domowej do wszystkich uczniów jest mniejszy niż 30%,

– 0,4 gdy w szkole stosunek uczniów w edukacji domowej do wszystkich uczniów jest większy bądź równy niż 30%.

Zmiany te weszły w życie już z dniem 1 stycznia 2023. Na efekty obniżenia finansowania na uczniów w ED nie trzeba było czekać długo. Podczas Forum ED dyskutowano na temat skutków tej zmiany, o czym wiemy z bezpośrednich komunikatów szkół przyjaznych edukacji domowej oraz zaniepokojonych rodziców. Szkoły zostały zmuszone do ograniczenia oferty ze względu na brak niezbędnych funduszy. 

Drugim podjętym przez Forum ED tematem były kolejne zagrożenia edukacji domowej. To nie tylko obecne obniżenie środków na uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą, ale i obniżenie finansowania w przyszłym roku oraz widmo ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

Na oba te dylematy Forum ED przygotowało listę rozwiązań. O efektach podjętych działań będziemy Was informować. Liczymy na Wasze zaangażowanie oraz wsparcie. Ważne jest, abyśmy regularnie publikowali rzetelne informacje w zakresie wsparcia jakie oferują poszczególne placówki dla swoich podopiecznych. Chcemy pokazać, że dla szkoły uczeń edukacji domowej to nie tylko obowiązek przeprowadzenia klasyfikacji, ale także ogrom pracy wspierającej ucznia i rodzica w procesie edukacyjnym.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl