Blog

Edukacja Domowa – co, jak i kiedy?

Po pierwsze – czym jest edukacja domowa? Najprościej mówiąc jest to spełnianie obowiązku szkolnego, lecz poza szkołą. Nazwa pochodzi z języka angielskiego (homeschooling). W edukacji domowej to rodzic jest nauczycielem dziecka, a na późniejszych etapach to właśnie ono może zacząć samodzielnie się rozwijać. Dziecko jest zapisane do wybranej szkoły, ale zamiast uczęszczać na lekcje w klasie, uczy się w domu z wykorzystaniem dowolnych materiałów, podręczników, czy też platform edukacyjnych.

Jest to rozwiązanie szczególnie przeznaczone dla uczniów, których rodzicom zależy na indywidualnym podejściu do nauki oraz na skupieniu się nie tylko na opanowaniu podstawy programowej, ale i na rozwijaniu u dziecka pasji i kompetencji XXI wieku.  Kolejnym powodem do przejścia na edukację domową mogą być trudności w skupieniu ze względu na hałas na sali podczas zajęć, czy też na korytarzu podczas przerwy, które u niektórych dzieci wywołują nawet bóle głowy. Co więcej, dzięki edukacji domowej można zaoszczędzić mnóstwo czasu, ponieważ nie ma presji na naukę takich przedmiotów jak np. muzyka, wychowanie fizyczne, technika, plastyka, religia, można się też bardziej skupić na przedmiotach, które należą do zainteresowań dziecka lub sprawiają mu trudności. Jest to także mniej stresujące rozwiązanie, chociażby dlatego że dziecko jest jedynie zobowiązane do zdania egzaminów końcowych, które odbywają się raz w roku. W edukacji domowej nie ma sprawdzianów, ani ocen w trakcie roku szkolnego.

Należy wiedzieć, że rodzic nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego, aby móc uczyć swoją pociechę w domu, oraz to, że na edukację domową można się przenieść w każdym momencie roku szkolnego (a także zrezygnować z niej). Najpierw należy zapisać dziecko do konkretnej szkoły, w której formalnie będzie uczniem. Warto poszukać szkoły, która jest przyjazna edukacji domowej, ponieważ przeprowadzają egzaminy w przyjaznej atmosferze i wspierają rodziców i dzieci od zapisów, przez naukę w trakcie roku szkolnego, po zaliczenie danego etapu. Do przejścia na edukację domową potrzebne jest tylko kilka dokumentów, a mianowicie:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza).
  • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.
  • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Rodzic składa je dyrektorowi szkoły, który następnie ma do 30 dni wydanie decyzji.

Masz więcej pytań? Przeczytaj nasze Q&A.

Lista egzaminów klasyfikacyjnych w poszczególnych klasach.

Pobierz wzory dokumentów aplikacyjnych.

 

Przygotował: Maciej Sitko

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl