Blog

Edukacja domowa bez opinii z poradni i bez rejonizacji

To, na co tak długo czekaliśmy w końcu się spełniło! 21 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. W związku z tym od 1 lipca 2021 r. edukacja domowa będzie dostępna bez opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i bez rejonizacji.

Co te zmiany oznaczają dla edukacji domowej? Po pierwsze, zniesienie wymogu dołączania opinii do wniosku o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą znacznie skróci czas oczekiwania, ponieważ na badania w poradni czekało się czasem nawet kilka miesięcy. Teraz rodzice, którzy będą wnioskowali o możliwość nauczania swojego dziecka w domu będą czekać maksymalnie 30 dni, które – zgodnie z Prawem oświatowym – ma dyrektor szkoły na wydanie decyzji.

Drugim nie mniej ważnym ułatwieniem jest zniesienie rejonizacji, która ograniczała wybór szkoły tylko do terenu województwa zamieszkania. Ale dlaczego zniesienie jej jest tak ważne dla społeczności Edukatorów domowych? Zmiany te oznaczają większą swobodę w wyborze szkoły. Nie zawsze w województwie, w którym dziecko jest zameldowane, była szkoła spełniająca oczekiwania rodziców. Czasami też szkoła przyjazna edukacji domowej w województwie ościennym była bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła w województwie. Wybór najlepszej według rodziców szkoły, jest nie lada wysiłkiem, by zapewnić dziecku najlepsze możliwe warunki edukacji.

Niektórzy mogą pomyśleć: jakie znaczenie ma wybór szkoły, jeśli uczeń nie przychodzi do niej na lekcje? Należy jednak pamiętać, że edukacja domowa nie zwalnia szkoły ze wsparcia. Dziecku uczącemu się w domu przysługuje: udział w zajęciach ponadprogramowych, korzystanie z biblioteki szkolnej, konsultacje przed egzaminami. Zatem to, co oferuje szkoła, ma bardzo duże znaczenie dla rodziców, którzy podejmują decyzję o przejściu na ten tryb nauczania. Wybór szkoły ma także istotne znaczenie w kwestii egzaminów klasyfikacyjnych. Placówki, które mają większe doświadczenie w edukacji domowej lub po prostu charakteryzują się bardzo dobrym podejściem do ucznia, są na wagę złota. Zniesienie rejonizacji to większy wybór szkół przyjaznych edukacji domowej, a co za tym idzie – mniej stresu dla dzieci, wyższy poziom nauczania, więcej możliwości rozwoju.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad projektem, który niewątpliwie sprawi, że edukacja domowa będzie bardziej dostępna. Wierzymy, że dzięki temu świadome rodzicielstwo będzie szerzone wśród rodzin, a tym samym edukacji młodych ludzi będzie przydzielana większa uwaga i dokładność.

Informacja o Ustawie na oficjalnej stronie Prezydenta

Przygotowała: Gabriela Letnovska

 

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!