Blog

Edukacja 4.0 – czy ED jest edukacją przyszłości?

Szkoła jaką znamy to już przeszłość. Siedzenie w szkolnej ławce z nauką podczas 45-minutowych lekcji jest oparta na pruskiej reformie edukacji z XIX wieku. Choć od tamtego czasu dzielą nas dwa stulecia, ten sam system edukacji nadal obowiązuje i kształci nasze dzieci. Na szczęście mamy alternatywę dla tradycyjnej szkoły, którą jest edukacja domowa, dzięki której rodzice sami mogą decydować o przyszłości ich pociech.

Ale czym jest Edukacja 4.0?

Edukacja 4.0, która musi podołać wyzwaniom Czwartej Rewolucji Przemysłowej, kładzie nacisk na naukę spersonalizowaną i asynchroniczną. Czasy, gdy ludzie byli związani z jedną firmą przez dziesiątki lat są już za nami. Teraz zakładamy, że człowiek będzie uczył się przez całe życie, wciąż zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje. Dlatego też edukacja powinna odpowiadać tej dynamice. ED właśnie taka jest – pomaga nabyć umiejętności do dostosowywania się do wciąż nowych sytuacji. W szkole stacjonarnej natomiast obserwujemy odwrotność tej postawy – stabilność i dążenie wytyczonymi szlakami, co wcześniej sprawdzało się, ale teraz nie odzwierciedla się w wymogach rynku pracy. Już teraz mamy do czynienia z coraz większym rozdźwiękiem między systemami edukacji a wymogami pracodawców. Wielu uczniów zaczynających obecnie edukację będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

Oto charakterystyka umiejętności, na których warto się skupić, chcąc kształcić się w duchu Edukacji 4.0: cyfrowe, technologiczne, innowacyjne i kreatywne. Nie można też zapomnieć o interpersonalnej inteligencji emocjonalnej, empatii, współpracy i świadomości społecznej, na które także będzie mocno położony nacisk. Jak edukacja domowa odpowiada na te wymagania? Nauka będzie musiała być spersonalizowana, różnorodna, prowadzona we własnym tempie, oparta na doświadczeniu, projektach i indywidualnych potrzebach dziecka. Ten opis nie odpowiada niczemu bardziej, jak właśnie ED, która w naturalny sposób wpisuje się w najnowsze trendy nauczania, stając się tym samym najlepszą formą nauki!

Rodzic, prowadząc dziecko w edukacji domowej, ma realny wpływ na to, czego i jak będzie się uczyło. Może zapewnić mu dobry start i zadbać o to, by świetnie poradziło sobie w dorosłym życiu. Warto podkreślić, że rodziny Edukatorów domowych mają możliwość korzystania z bogactwa dostępnych materiałów, nowoczesnych platform edukacyjnych oraz doświadczenia tutorów czy mentorów. Mogą liczyć na wsparcie społeczności praktyków ED, pomoc korepetytorów czy nauczycieli przedmiotowych.

W ciągu najbliższych 20 lat edukację będą kształtowały następujące kompetencje:

  • Nauka spersonalizowana.
  • Możliwość uczenia się w różnym czasie i miejscu.
  • Wolny wybór.
  • Nauczanie projektowe.
  • Nauka przez doświadczenie.
  • Interpretacja danych.
  • Zmiany w egzaminach.
  • Kreowanie nauki przez ucznia.
  • Mentoring.

 

Jeśli pójdziemy z duchem przyszłości, to nauka nie będzie ograniczała się już do szkolnego budynku i klasy. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę w sposób elastyczny i asynchroniczny, korzystając z edukacyjnych platform e-learnigowych, zgodnie z własnymi potrzebami i tempem nauki.

Każda zmiana niesie obawę przed nieznanym, ale edukacja 4.0 stała się już faktem i nie ma odwrotu. Wiele polskich szkół stara się iść w tym kierunku,  niestety zmiany te zachodzą bardzo wolno. Na szczęście każdy rodzic ma możliwość wyboru – sam może pokierować edukacyjną ścieżką swojego dziecka.

Źródła:

https://domowi.edu.pl/edukacja-przyszlosci-tak-ona-juz-tu-jest/

https://domowi.edu.pl/kolos-na-glinianych-nogach-czyli-jak-uwolnic-sie-od-tradycyjnej-szkoly/

Farnam Jahanian, World Economic Forum_ 2020

Schools of the Future, World Economic Forum_ Report_2019

Christiaan Henny, 9 Things That Will Shape The Future Of Education: What Learning Will Look Like In 20 Years?_elearningindustry.com

Wpłać darowiznę
Wpłać
Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!