Blog

Edukacja domowa dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego często potrzebują od nas więcej troski i wsparcia. Wszechobecny hałas w szkole, chaos czy tłum dzieci nie sprzyjają koncentracji i wyciszeniu, które są kluczowe do ich efektywnej nauki. Niestety zdarza się też, że dzieci, które posiadają różnego rodzaju indywidualne potrzeby często są nieodpowiednio traktowane, a nawet karcone za zachowania lub wyrażanie emocji, nad którymi, niezależnie od chęci, nie potrafią zapanować. 

 

Rodziny, które spotkały się z nieprzyjaznym traktowaniem przez szkołę lub mają problemy logistyczne, związane z dużą odległością odpowiedniej szkoły od miejsca zamieszkania, mogą zdecydować się na przejście na edukację domową. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy czują się na siłach, aby wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce oraz zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju. Edukacja domowa jest idealną odpowiedzią zarówno na potrzeby dzieci, które wśród rówieśników czują się przytłoczone, osaczone, rozproszone, jak i tych, które bardzo dobrze pracują w grupie, ale wymagają większego zaangażowania ze strony edukatora. Jeśli rodzicom zależy na indywidualnym podejściu do dziecka, to warto rozważyć tę formę nauczania.

 

Nie tak dawno temu Fundacja przeprowadziła wywiad z mamą Mateusza, który ma Zespół Aspergera (czytaj więcej). Pani Urszula opowiedziała nam o trudnościach i nieprzyjemnościach, jakie jej syn napotkał w szkole stacjonarnej. Po przejściu na edukację domową jej dziecko znacznie się wyciszyło oraz łatwiej było mu się skupić na nauce. Mama Mateusza mówi, że edukacja domowa przyniosła wiele dobrego dla życia jej rodziny. Mówiąc o zaletach, wspomina przede wszystkim o elastyczności, jaką daje edukacja domowa oraz o indywidualności, której niestety nie udało jej się znaleźć w placówce, do której uczęszczał Mateusz. 

Ogromnym plusem edukacji domowej dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego jest możliwość budowania więzi między rodzicami a dzieckiem oraz większa swoboda w organizacji czasu nauki, co pozytywnie wpływa na ich rozwój. Dzieci mniej się stresują, a dzięki temu łatwiej przyswajają wiedzę. Nauczanie domowe pozwala na przygotowanie planu dnia lub tygodnia tak, aby ilość czasu poświęconego na naukę nie była dla dziecka obciążająca. Dzięki większej ilości wolnych chwil dzieci są bardziej obecne w życiu domowym, mogą uczyć się pomagania rodzicom w obowiązkach, a co za tym idzie – samodzielności. Warto również pamiętać, że rodzice zawsze są najlepszymi opiekunami dla swojego dziecka, rozumieją jego potrzeby i wiedzą, jak mu pomóc. 

 

Po podjęciu decyzji o przejściu na ED ważne jest wybranie odpowiedniej szkoły, która jest przyjazna edukacji domowej. Należy również pamiętać, że nie każda placówka ma warunki do tego, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dzieciom z potrzebą kształcenia specjalnego, dlatego już podczas pierwszej rozmowy należy poinformować szkołę o takiej potrzebie. Szkoła, która wyda decyzję o możliwości edukowania domowo ma obowiązek przeprowadzenia egzaminu – o ile obowiązuje (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanych lub znacznym nie zdają egzaminów) – zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu. W porozumieniu ze szkołą można ustalić też refundację niezbędnych zajęć edukacyjnych i terapii. Uczeń w edukacji domowej ma także prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7, tj.:

  • dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  • zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  • zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
  • zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Źródła: 

https://magazynkreda.pl/artykuly/edukacja-domowa-dzieci-z-niepelnosprawnoscia/ 

https://domowa.edu.pl/mateusz-asperger-i-edukacja-domowa-wywiad-z-urszula-jaskula/ 

https://equrs.pl/edukacja-domowa/#Edukacja_domowa_dziecka_z_autyzmem_lubi_z_orzeczeniem_niepelnosprawnosci 

https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/czy-uczen-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-moze-byc-nauczany-w-domu-2681.html 

 

Przygotowały: Aleksandra Wójcik, Gabriela Letnovska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl