Czy uczniów czeka nauka zdalna tej jesieni?

Czy uczniów czeka nauka zdalna tej jesieni?

Zbliża się 1 września, a z nim rok szkolny 2022/23. Czy jest to czas podekscytowania i oczekiwań, czy pełen obaw zależy w dużej mierze od rodziny. Ale chyba każdy rodzic ma z tyłu głowy myśl – “Czy tej jesieni powróci nauka zdalna?”. Prawie każdy…ponieważ rodzice uczący dzieci w edukacji domowej nie mają tego problemu – sami decydują jak, gdzie i kiedy uczy się ich dziecko. Nie muszą się martwić o niepewną sytuację w szkołach, o to czy liczba zachorowań zaważy na losie ich dziecka, o to, czy z dnia na dzień będzie ono musiało przestawić się z nauki w szkolnej ławce na tryb nauki zdalnej.

Czy rzeczywiście istnieje zagrożenie, że dzieci nie wrócą do szkół od września. Niestety tak. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od 1 września dyrektorowie szkół będą mogli samodzielnie zarządzić naukę zdalną w swojej placówce w 4-ech sytuacjach:

  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1–3.

 

Co to oznacza w praktyce? Najprościej rzecz ujmując, dyrektor szkoły może zarządzić przejście na naukę zdalną, gdy: zwiększy się ryzyko zachorowania na Covid-19, temperatura w szkole lub na zewnątrz będzie zagrażała zdrowiu uczniów, a także w innych nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu.

Czy kolejny rok nauki zdalnej będzie miał negatywny wpływ na edukację polskich uczniów? Obyśmy nie musieli się tego dowiedzieć. Ostatnie 2 lata pokazały, że nie wszystkie polskie szkoły mają odpowiednie zasoby i są nie w pełni przygotowane do tej formy nauczania. Wymaga ona wielu poświęceń i nowych kompetencji nauczycieli. Pamiętajmy też, że nie każdy uczeń będzie w stanie uczyć się w ten sposób. Wpływać na to mogą zarówno kondycja ucznia, jak i zasoby finansowe rodziny – w Polsce wciąż jest wiele rodzin, które mają 1 komputer na wszystkich jej członków lub nie mają go wcale. Co prawda, wyżej wspomniana Ustawa przewiduje szczególne rozwiązania w przypadku uczniów, którzy w okresie nauki zdalnej nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub będących w trudnej sytuacji rodzinnej, ale nie da się jedną ustawą odpowiedzieć na każdą sytuację rodzinną.

Czym zatem jest edukacja domowa i dlaczego może być lepszym wyborem w tych niepewnych czasach? To alternatywna forma nauczania, do której prawo ma każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny. W edukacji domowej dziecko nie uczęszcza na lekcje w szkole, lecz uczy się samodzielnie lub z pomocą rodziców w domu. Może korzystać nie tylko ze szkolnych podręczników, ale też z dostępnych na rynku platform edukacyjnych, materiałów dostępnych w sieci, z książek i filmów edukacyjnych. Czas nauki jest dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia. Metody nauczania także są dopasowywane indywidualnie do każdego dziecka. W dużym skrócie – jest to edukacja na miarę ucznia, ponieważ każdy z nich może uczyć się tak, jak woli i w sposób, który przynosi zamierzone efekty.

W trakcie roku szkolnego uczeń nie musi przychodzić do szkoły na testy i kartkówki. Alternatywą do zaliczenia przedmiotów są roczne egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów obowiązkowych. To jedyna sytuacja, w której musi on przyjechać do szkoły. Natomiast w momencie, gdy zostanie wprowadzona nauka zdalna egzaminy mogą być organizowane w trybie online. Na podstawie wyników egzaminów jest wystawiane świadectwo szkolne – takie samo jak w przypadku uczniów stacjonarnych.

Uczniowie ED nie są wypisywani ze szkoły. Widnieją w rejestrze placówki i mają te same prawa, co uczeń kształcony w tradycyjny sposób. W ED każdy z nich powinien mieć zapewnione odpowiednie wsparcie ze szkoły:

  • dostęp do podręczników,
  • dostęp do biblioteki,
  • możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach,
  • wsparcie szkolnego psychologa i pedagoga,
  • możliwość konsultacji przed egzaminami.

Placówki, które spełniają te wymagania oraz przeprowadzają egzaminy w przyjaznej atmosferze są uznawane za szkoły przyjazne edukacji domowej.

Aby uczeń mógł przejść na edukację domową, rodzic musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Jest to możliwe w dowolnym momencie roku szkolnego. W każdej chwili można także zrezygnować z edukacji domowej i wrócić do tradycyjnego nauczania.

 

Przygotowała: Gabriela Letnovska

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl