Cykl webinariów "Psychologia wychowania i edukacji"

Cykl webinariów “Psychologia wychowania i edukacji”

Fundacja Edukacji Domowej zaprasza do oglądania cyklu webinariów, które poprowadziła psycholog mgr Oliwia Piestrzyńska. Seminaria on-line odbywały się w terminie 16 września – 14 października 2021 r. i są darmowe.

Zależy nam na szerzeniu informacji na temat edukacji domowej i edukacji alternatywnej. Chcemy podnosić kompetencje rodzicielskie i dostarczać praktycznych narzędzi do pracy rodzica z dzieckiem. Webinaria organizowane przez Fundację Edukacji Domowej poruszają zagadnienia dotyczące rodzicielstwa, wychowania dziecka oraz edukacji.

Zachęcamy do oglądania naszych webinariach rodziców, pedagogów, nauczycieli i wszystkie osoby zainteresowane edukacją domową i alternatywnymi metodami nauczania.

 

LISTA WEBINARIÓW:

1. Rozwój psychospołeczny i psychofizyczny w cyklu życia człowieka – 16 września 2021

OBEJRZYJ NAGRANIE

Plan spotkania:

 1. Pojęcie i definicja rozwoju
  • Rozwój biologiczny
  • Rozwój poznawczy
  • Rozwój społeczny
 2. Rozwój w cyklu życia człowieka
  • Okres prenatalny
  • Wczesne dzieciństwo
  • Średnie dzieciństwo
  • Późne dzieciństwo
  • Adolescencja
  • Wczesna dorosłość
  • Średnia dorosłość
  • Późna dorosłość
 3. Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona
  • Rodzaje konfliktów
  • Pozytywne i negatywne sposoby ich rozwiązania
 4. Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta
  • Procesy odpowiedzialne za rozwój (asymilacja, akomodacja, równoważenie)
  • Stadium sensomotoryczne 
  • Stadium przedoperacyjne
  • Stadium operacji konkretnych
  • Stadium operacji formalnych

 

2. Mechanizmy tworzenia się emocji, ich charakterystyka i pomoc w kontroli emocji – 23 września 2021

OBEJRZYJ NAGRANIE

Plan spotkania:

 1. Czym są emocje, nastrój?
 2. Rozwój ekspresji emocjonalnej
 3. Regulacja emocji
  • Regulacja zewnętrzna
  • Regulacja wewnętrzna
 4. Samokontrola i samoregulacja
  • Test pianki Marshmallow
 5. Pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami
  • Koregulacja
 6. Style wychowawcze i ich konsekwencje
  • Styl autokratyczny
  • Styl liberalny
  • Styl demokratyczny
 7. Typy przywiązania i ich wpływ na emocje (jako ciekawostka jeśli starczy czasu)
  • Wzorzec bezpieczny
  • Wzorzec ambiwalentny
  • Wzorzec unikający
  • Wzorzec zdezorganizowany

 

3. Metody i sposoby bezpiecznego motywowania dzieci – 30 września 2021

OBEJRZYJ NAGRANIE

Plan spotkania:

 1. Rodzaje motywacji
  1. Motywacja wewnętrzna
  2. Motywacja zewnętrzna
 2. Wsparcie w budowaniu motywacji wewnętrznej
 3. Motywacja ujemna i dodatnia
 4. Teorie motywacji
  1. Koncepcja Maslowa
  2. Teoria wzmocnień Skinnera
 5. Autonomia i samodzielność dziecka
 6. Sposoby motywowania dziecka
 7. Najczęstsze popełniane błędy
 8. Sposoby na utrzymanie motywacji

 

4. Poznanie nawyków, zrozumienie mechanizmów ich powstawania i sposobu budowania nowych nawyków – 7 października 2021

OBEJRZYJ NAGRANIE

Plan spotkania:

 1. Czym są nawyki?
  • Nawyki pozytywne
  • Nawyki negatywne
  • Po co nam nawyki?
  • Rola nawyków
  • Rodzaje nawyków
 2. Nałóg
  • Czym jest?
  • Różnice pomiędzy nałogiem a uzależnieniem
 3. Sposoby radzenia sobie ze złymi nawykami
 4. Budowanie nowych nawyków
  • Czy nie jest za późno na zmianę?
  • Pętla nawyków
  • Mikronawyki
  • Narzędzia do tworzenia nowych nawyków
 5. Co rodzic może zrobić?
  • Świadomie
  • Nieświadomie

 

5. Metody pomagające w szybszym uczeniu się i zapamiętywaniu – 14 października 2021

OBEJRZYJ NAGRANIE

Plan spotkania:

 1. Czym jest uczenie się?
  • Pamięć
  • Uwaga
  • Koncentracja
  • Zapamiętywanie i odpamiętywanie
  • Rola półkul mózgowych
 2. Style uczenia się
  • Wzrokowy
  • Słuchowy
  • Dotykowy
 3. Zwiększenie skuteczności uczenia się
  • Miejsce
  • Podejście
  • Nastawienie
  • Motywacja
 4. Mnemotechniki
  • Piktogramy
  • Łańcuchy
  • Mapy mentalne
  • Haki pamięciowe
  • Pałac pamięci
  • Historyjki
  • Akrostychy
 5. Rola przerw w uczeniu się

 

Istnieje możliwość obejrzenia powtórki. Jeżeli chcesz obejrzeć webinarium, napisz na sekretariat@domowa.edu.pl, by otrzymać link do nagrania.

 

Informacje na temat webinariów organizowanych przez Fundację Edukacji Domowej znaleźć można na naszym Facebooku:
www.facebook.com/fundacjaedukacjidomowej/

Jeżeli chcesz być na bieżąco z działaniami Fundacji i dostawać informacje dotyczące edukacji domowej w Polsce, zapisz się do naszego newslettera.

Wpłać Darowiznę

Jeżeli nasze działania są dla Ciebie wartościowe, wesprzyj nas i miej wpływ na edukację domową w Polsce!

FreshMail.pl