We wrześniu 2017 roku do Fundacji Edukacji Domowej zgłosiła się Pani Agata wraz ze swoją osiemnastoletnią córką, prosząc o pomoc. Gdy rozpoczęłyśmy korespondencję, Pani Agata przebywała poza granicami naszego kraju, zaś jej córka Zuzanna przebywała w Polsce pod opieką babci. Uczennica we wrześniu rozpoczęła klasę maturalną w jednym z warszawskich liceów, gdzie starała się o uzyskanie zgody na rozpoczęcie edukacji domowej, ponieważ chciała dołączyć do swojej mamy na czas roku szkolnego jednocześnie realizując obowiązek szkolny poza szkołą. Wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne zostały złożone u Dyrektora szkoły jeszcze w lipcu 2017 r. Przez bardzo długi czas Dyrektor unikał jednoznacznej odpowiedzi, czy wyraża zgodę na nauczanie domowe. Nauczyciele nie zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji, z czego wynikały kolejne nieobecności oraz oceny niedostateczne.

Dyrektor szkoły bardzo nieprzychylnie podchodził do edukacji domowej zainteresowanej uczennicy, która mimo wyjazdu za granicę do mamy, chciała dokończyć swoją edukację w dotychczasowym liceum oraz przystąpić do matury. Na początku października 2017 r., Dyrektor liceum po konsultacji z prawnikiem wystawił decyzję odmowną w sprawie możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą dla osiemnastoletniej uczennicy. Swoją decyzję argumentował pełnoletnością Zuzanny, której z racji wieku nie dotyczy już obowiązek nauki. Decyzja podjęta przez Dyrektora uniemożliwiła uczennicy ukończenie liceum, zdanie egzaminu maturalnego, a także rozpoczęcie wymarzonych studiów w Polsce.

W czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy, Pani Agata została poinformowana przez Dyrektora o groźbie skreślenia córki z listy uczniów. Dyrektor bardzo mocno naciskał na powrót uczennicy do kraju oraz powrót na zajęcia klasowo-lekcyjne. Gdy w połowie października otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, nasza zaprzyjaźniona kancelaria sporządziła i wniosła odwołanie od negatywnej decyzji Dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Z końcem grudnia 2017 r. otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która uchyla zaskarżoną przez kobiety decyzję Dyrektora oraz stwierdza, że osiemnastolatka spełnia przesłanki do realizacji obowiązku nauki poza szkołą. Kurator wskazuje, że edukacja domowa jest jedną z form realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające czasowo za granicą. Jest to jednoznaczne z unieważnieniem wszystkich nieobecności i ocen niedostatecznych oraz z możliwością ukończenia szkoły średniej w trybie edukacji domowej.

Obecnie Zuzanna ucząca się w edukacji domowej jest na etapie ustalania wymagań edukacyjnych oraz terminów egzaminów. Pomyślne zdanie egzaminów klasyfikacyjnych pozwoli jej przystąpić do egzaminów maturalnych, co z kolei da jej szansę na rozpoczęcie studiów na wymarzonej uczelni w Polsce.

Na koniec pragniemy pogratulować Pani Agacie wytrwałości w dążeniu do celu. Zuzannie życzymy pomyślnie zdanych egzaminów oraz wielu sukcesów. Serdecznie dziękujemy za możliwość opublikowania  powyższej historii.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i przyczynić się do pozytywnego zakończenia sprawy Pani Agaty oraz jej córki Zuzanny. Powyższa historia jest przykładem na to, że zawsze warto zawalczyć o edukację dla swojego dziecka. W przypadku walki o edukację domową, nasza Fundacja z radością wesprze Państwa działania. 🙂

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.