Podjęcie decyzji o rozpoczęciu nauczania domowego nie jest łatwe ani dla rodziców, ani dla dzieci. W większości przypadków rodzicom towarzyszy wiele obaw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego poza szkołą przez ich pociechy. Niestety w Polsce wciąż brakuje organizacji, które wspierają edukację domową oraz udzielają rzetelnych informacji na jej temat. Przygotowaliśmy dla Państwa listę stowarzyszeń, fundacji oraz ciekawych blogów, które w różny sposób wspierają edukację domową. W poniższych linkach znajdą Państwo wiele przydatnych materiałów dotyczących edukacji domowej, informacje o różnych wydarzeniach, projektach edukacyjnych, ciekawe pomysły na stworzenie interesujących zajęć dla dzieci, artykuły tematyczne oraz listę potrzebnych dokumentów do rozpoczęcia edukacji domowej.

  • Blog Izy Budajczak „Pionierzy edukacji domowej” – na blogu znajduje się szereg praktycznych wpisów dotyczących edukacji domowej. Znajdą tam Państwo również porady prawne dotyczące edukacji domowej, polecane artykuły, książki poświęcone tematyce edukacji oraz spis szkół przyjaznych edukacji domowej. Na stronie można znaleźć wiele cennych wskazówek dotyczących organizacji dnia oraz prowadzenia zajęć z dziećmi. Pani Iza dodaje również bieżące informacje dotyczące sytuacji prawnej edukacji domowej w Polsce, które opatrzone są jej komentarzem.

           http://izabudajczak.blox.pl/html

  • Centrum Nauczania Domowego – jest to projekt skierowany do dzieci uczących się w trybie nauczania domowego oraz ich rodziców. Centrum oferuje uczniom dostęp do Internetowej Platformy Edukacyjnej, która zawiera profesjonalne scenariusze lekcji. Platforma zawiera również liczne materiały edukacyjne, gry i zabawy. Rodzice otrzymują repetytoria, scenariusze lekcyjne i poradniki nauki, które ułatwiają pełnienie obowiązków nauczyciela. Dodatkowo dzieci mogą korzystać z webinariów czyli lekcji on-line prowadzonych przez nauczycieli. Pomoce naukowe są skonstruowane w formie interaktywnej. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, które dopiero rozpoczynają edukację domową. Materiał z całego roku jest podzielony na tygodnie nauki, co pomaga zorganizować czas oraz motywuje do systematycznej pracy z dzieckiem.

          http://domowi.edu.pl/

  • Grupa Robocza do spraw kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej –gromadzi najwyższej rangi specjalistów związanych z edukacją. Zajmują się edukacją domową od strony prawnej – znajdziemy tam zapisy z konstytucji oraz informacje o najnowszych zmianach w Prawie Oświatowym. Organizują również spotkania, w których mogą uczestniczyć rodzice. Grupa Robocza działa na terenie Warszawy.

          http://edukacjadomowa.pl/grupa/

  • Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum – skupia wokół siebie rodziny uczące dzieci w domu, w duchu katolickim, patriotycznym i rodzinnym. Na stronie internetowej fundacji znajdziemy komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o nauczanie domowe oraz scenariusze lekcji pomocne w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Na stronie można również znaleźć relacje i materiały z organizowanych przez fundację konferencji.

          http://fundacjamaximilianum.pl/

  • Fundacja Instytut Educatio Domestica – założona przez Izabelę i Marka Budajczaków oraz ich przyjaciół. Fundacja ma służyć dobru polskiej edukacji domowej, dobru dzieci i ich rodziców. Do współpracy zaprosili grono naukowców, prawników, dyrektorów szkół, a przede wszystkim rodziców. Ich głównym zadaniem jest promowanie konferencji poświęconych edukacji domowej, udzielanie podstawowych informacji na temat nauczania domowego oraz szerzenie wiedzy o edukacji domowej wśród społeczeństwa.

          http://instytut-educatio-domestica.pl/

  • Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie – za swój główny cel stawia wspieranie rodzin w realizacji konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami, upowszechnianie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego, działalność szkoleniową i edukacyjną. Na stronie internetowej stowarzyszenia można znaleźć informacje dotyczące wydarzeń związanych z nauczaniem domowym, prawne aspekty edukacji domowej, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, artykuły dotyczące wychowania dzieci oraz pomoce dydaktyczne.

          http://www.edukacjadomowa.pl/

 

 

Opracowała: Agnieszka Babilon

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.