Co jest ważniejsze – realizowanie ścisłych założeń podstawy programowej czy rozwijanie pasji dziecka? To pytanie zadają sobie nieustannie rodzice, pedagodzy i nauczyciele.

Rodzice, uczący swoje dzieci w domu, wierzą, że czas poświęcony na rozwój pasji i talentów dziecka przyniesie pozytywne rezultaty i rozbudzi chęć zgłębiania także innych dziedzin nauki. Nie ulega wątpliwości, że dzieci realizujące tryb edukacji domowej mają znacznie więcej czasu na to, by skupić się na rozwijaniu swoich zainteresowań.

Realizacja obowiązującego materiału jest konieczna, ale w edukacji domowej odbywa się to nieco inaczej. Dziecko, ucząc się w domu, ma szansę poznać swoje talenty i je rozwijać, ponieważ ma dużą swobodę w przerabianiu podstawy programowej. Brak konieczności dostosowania się do tempa pracy klasy oraz możliwość realizowania podstawy programowej w rytmie dopasowanym do indywidualnych predyspozycji dziecka stwarza dodatkowe możliwości rozwoju.

W edukacji domowej uczy się Szymon Urbanowicz, uczestnik programu „Mam Talent”, który w ubiegłą sobotę, 15.09.2018 r., zachwycił jury i widzów swoim występem. 9-letni chłopiec, mimo swojego młodego wieku, już od kilku lat gra na perkusji. Swoją niezwykłą pasję rozwija przede wszystkim w domu pod czujnym okiem rodziców. Warto także dodać, że w programie wystąpi również 14-letnia siostra Szymona, Monika, prezentując swój talent wokalny.

Rodzeństwo nigdy nie uczęszczało do szkoły. Dzieci obowiązek szkolny spełniają w domu, dzięki czemu mają więcej czasu, by rozwijać się pod kątem muzycznym.

Szymon i Monika są przykładem tego, że edukacja domowa daje dziecku przestrzeń do rozwijania swoich indywidualnych predyspozycji. Dzięki temu, że rodzeństwo nie musi uczęszczać na tradycyjne lekcje, możliwe jest poświęcenie czasu na ćwiczenia oraz wyjazdy bez obaw o nadrobienie zaległego materiału. Szymon i Monika mogą się rozwijać muzycznie dzięki wolności w edukacji, jaką daje nauczanie domowe.

Zachęcamy do obejrzenia niezwykłego występu małego perkusisty, klikając w poniższy link:

https://www.tvn.pl/programy/mam-talent,19,pc/aktualnosci,3607/mam-talent-9-latek-z-perkusja-rozwalil-system,273676,n.html

Opracowała: Aneta Sarnowska-Frank

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.