Edukacja domowa

3 sposoby na spełnianie obowiązku szkolnego w Polsce

W Polskim Systemie Edukacji wyróżniamy trzy możliwości na spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko. W każdym z tych trybów dziecko staje się pełnoprawnym uczniem szkoły, realizuje pełną podstawę programową, a na zakończenie roku szkolnego otrzymuje świadectwo oraz promocję do kolejnej klasy. Do trzech trybów zaliczamy: tryb stacjonarny– w tym trybie spełnia obowiązek szkolny większość polskich uczniów.  Polega on na systematycznym uczęszczaniu do szkoły stacjonarnej, w której lekcje prowadzą nauczyciele.

CZYM JEST EDUKACJA DOMOWA?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod pedagogicznej pracy, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze.

ZALETY

Z

Bezcenny czas spędzany z dzieckiem

Z

Elastyczny harmonogram dopasowany do rodzinnej codzienności

Z

Wachlarz indywidualnych metod nauczania

Z

Ochrona przed zagrożeniami środowiska szkolnego

Wady i zalety edukacji domowej

Pierwszy dzień szkoły. Wielki krok małego człowieka. Czy sobie poradzi? Jak się odnajdzie? Na jakie wzorce trafi? Z kim się zaprzyjaźni? Każdy rodzic, machając na pożegnanie znikającej w tłumie pierwszoklasistów pociechy, zadaje sobie najróżniejsze pytania. Z biegiem czasu pojawiają się odpowiedzi – te dobre, uspokajające, ale i takie, które mogą niepokoić. Program nauczania, atmosfera w szkole, prezentowane wartości, socjalizacja rówieśników – to główne obszary, które niejednokrotnie rozczarowują zatroskanych rodziców. Coraz więcej z nich wychodzi naprzeciw swoim wątpliwościom, przenosząc szkołę w domowe zacisze.

NAUCZANIE DOMOWE NA ŚWIECIE

Nauczanie domowe cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie.  Szczególnie szybko rozpowszechnia się w krajach anglosaskich, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania czy Australia, gdzie ten rodzaj kształcenia dzieci cieszy się od wielu lat zainteresowaniem szerokiego grona. Prowadzone tam badania wykazują, że dzieci uczone w domu przez rodziców osiągają lepsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy uczęszczający do szkół powszechnych. Popularność nauczania domowego, określana w tych krajach jako homeschooling, wynika przede wszystkim z poczucia rodzicielskiej misji do opieki.

5 sposobów jak zmotywować swoje dziecko do nauki

Zabawa, przygoda, radość, śmiech. Słowa-klucze do serca każdego dziecka, które z edukacją domową stanowią połączenie doskonałe. Tutaj wszystko staje się możliwe – szkołą jest cały świat, a nauką niesamowita podróż po nim. Jednak by być dobrym przewodnikiem w tej podróży, warto zapamiętać kilka rad na okresy spadku motywacji małego podróżnika. 1. Nie ograniczaj nauki do książek i zeszytów. Aktywizuj dziecko, korzystając z możliwości jakie daje Ci miejsce, w którym mieszkasz. Postaraj się spędzać z pociechą dużo czasu na zewnątrz – wychodźcie na spacery, do parku, lasu, biblioteki, zoo, miejscowego muzeum, kina.

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.