Nauczanie domowe na świecie

Nauczanie domowe cieszy się bardzo dużą popularnością na całym świecie.  Szczególnie szybko rozpowszechnia się w krajach anglosaskich, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania czy Australia, gdzie ten rodzaj kształcenia dzieci cieszy się od wielu lat zainteresowaniem szerokiego grona. Prowadzone tam badania wykazują, że dzieci uczone w domu przez rodziców osiągają lepsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy uczęszczający do szkół powszechnych. Popularność nauczania domowego, określana w tych krajach jako homeschooling, wynika przede wszystkim z poczucia rodzicielskiej misji do opieki i wychowania swoich pociech. Rodzice decydują się na wybór tego rodzaju ścieżki z wielu względów, począwszy od czasu spędzanego z dzieckiem, który jest bezcenny, wzmocnienia rodzinnych więzi, kontroli treści i wartości przekazywanych podopiecznemu, po większą mobilność i możliwość wyboru alternatywnych, dostosowanych do potrzeb i potencjału dziecka metod nauczania, wobec braku szkolnej formalizacji. Częstymi argumentami są niezadowalający poziomu nauki w szkołach oraz potrzeba zapewnienia bezpiecznego środowiska rozwoju – niwelacja wysokiego czynnika stresu u  dziecka, a także ryzyka przejmowania niewłaściwych wzorców postaw i zachowań od rówieśników, które stanowią często nieunikniony element przebywania w szkołach powszechnych.                                                                  

W samych Stanach Zjednoczonych nauczanie domowe rozwija się najintensywniej, przy wsparciu ze strony instytucji edukacyjnych, rządowych oraz stowarzyszeń i innych ugrupowań. Rodziny wybierające ścieżkę nauczania w domu mogą liczyć na rządowe wsparcie w postaci dofinansowania. Powstają specjalne centra nauczania, w których dzieci uczą się indywidualnie wybranych zagadnień pod okiem tutorów, powoływane są też kooperatywy rodziców wspólnie uczących swoje dzieci i dzielących się odpowiedzialnością za nauczanie wybranych przedmiotów, w zależności od swoich predyspozycji intelektualnych i czasowych. Pociechy mogą uczyć się i przebywać w gronie rówieśników, co zapewnia pełną socjalizację, jednak pod uważnym okiem opiekuna. Raz na kilka lat wiedza dzieci weryfikowana jest egzaminacyjnie w szkołach, w których pozostają one formalnie uczniami. Tego rodzaju rozwiązania pozwalają zaoszczędzić systemowi edukacji miliony dolarów, co cieszy się także dużą aprobatą ze strony władz stanowych.

Edukacja domowa wobec współczesnych przemian mentalnościowych i technologicznych staje się coraz łatwiejsza i powszechniejsza. Za jej skutecznością przemawia wzrastająca liczba rodzin podejmujących nauczanie domowe oraz wysokie wyniki nie tylko w kontekście samej zdawalności kontrolnych egzaminów, ale i poziomu wiedzy, który reprezentują podchodzące do nich dzieci. Co więcej, sprawdzone metody stosowane od wielu lat na polu edukacji domowej, wdrażane są do systemu edukacji publicznej. Oznacza to, że szkoły powszechne przejmują wzorce z metod nauczania wypracowanych przez rodziny praktykujące domowe nauczanie swoich pociech – bo któż lepiej zna dzieci, niż ich rodzice?

 

 

Zobacz także

 

Edukacja domowa pozwala rozwijać talenty

Co jest ważniejsze – realizowanie ścisłych założeń podstawy programowej czy rozwijanie pasji dziecka? To pytanie zadają sobie nieustannie rodzice, pedagodzy i nauczyciele. Rodzice, uczący swoje dzieci w domu, wierzą, że czas poświęcony na rozwój pasji i talentów...

Nie musisz być superbohaterem, żeby uczyć swoje dziecko w domu

Czas wakacji to okres zasłużonego odpoczynku. Warto jednak już teraz zastanowić się nad edukacją dziecka i zaplanować kolejny rok szkolny. Drogi Rodzicu, jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem edukacji domowej ze swoim dzieckiem, ale masz wątpliwości związane z tą...

F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.