Naucz mnie, tato – czyli aspekt ojcowski w domowej szkole

Naucz mnie, tato – czyli aspekt ojcowski w domowej szkole

W edukacji domowej najważniejszym wyzwaniem dla rodziców jest organizacja czasu – rodzinnego, zawodowego i prywatnego. Taki tryb nauczania wymaga, by przynajmniej jedno z rodziców skupiło się na prowadzeniu nauki dziecka, drugie zaś dbało o zaplecze finansowe rodziny....
Najlepsze zabawki są ze śmieci!

Najlepsze zabawki są ze śmieci!

Zabawki są nieodłącznym elementem dzieciństwa – mają uczyć i bawić. Rodzicom zależy, aby ich pociecha miała jak najlepsze, najnowocześniejsze i najbardziej rozwijające zabawki. Sklepy uginają się od asortymentu, co rodzicom często nie ułatwia zakupu zabawki idealnej....
Jak wychować przedsiębiorcze dziecko?

Jak wychować przedsiębiorcze dziecko?

Od kiedy dawać dziecku kieszonkowe? Czy w ogóle dawać? Jak wysokie? Kupować wszystkie zabawki, o które poprosi? Takie i podobne pytania codziennie zadaje sobie wiele rodziców. Przedsiębiorczość to w dzisiejszych czasach bardzo ważna i przydatna cecha. Przydaje się w...
Jak nauczyć dziecko i siebie wyrażać złość?

Jak nauczyć dziecko i siebie wyrażać złość?

Złość jest uczuciem – ani dobrym, ani złym, po prostu jest i to jest naturalne. Zwykle łączy się z innymi trudnymi emocjami, takimi jak lęk, wstyd, zazdrość, poczucie winy, może też być spowodowana niezaspokojoną potrzebą. Złość należy do uczuć trudnych w przeżywaniu,...
Porozumienie Bez Przemocy – o języku serca.

Porozumienie Bez Przemocy – o języku serca.

Zdarzają się takie dni, że wszystko idzie źle. Rodzice są nerwowi, dzieci markotne, a najprostsze czynności są powodem sprzeczek. Czyjeś potrzeby są niezaspokojone. O ile dorośli potrafią opanować swoje emocje i otwarcie o nich mówić, tak dzieci nie posiadają jeszcze...
F

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Domowej z siedzibą w Krakowie. Sekretariat administratora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/7, 31-153 Kraków, telefon: +48 12 291 91 45, adres e-mail: sekretariat@domowa.edu.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z uwagi na fakt, że Twoje dane osobowe udostępnione w niniejszym formularzu przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Możesz je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.